Акциз

Заповнення та подання декларації акцизного податку

Як задекларувати податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним за січень 2016 р.?


Відповідно до змін, внесених Законом № 909 до Податкового кодексу, для платників акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, змінилися: ставка — замість адвалорної (5%) встановлено специфічну — 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару (пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Кодексу); а також база оподаткування — замість вартості реалізованого товару до 31.12.2015 р. з 01.01.2016 р. для обчислення податку базою є величина реалізованого товару, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції) або в інших натуральних показниках (п. 214.4 ст. 214 Кодексу). У конкретному випадку — обсяг у літрах.

У зв’язку з цим змінився порядок нарахування та відповідно декларування акцизного податку. Враховуючи, що зазначені норми набрали чинності з 01.01.2016 р., а базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю (п. 223.1. ст. 223 Податкового кодексу), обов’язок задекларувати та сплатити податкове зобов’язання за новими правилами виникає у платників починаючи з січня 2016 р. Зокрема, за січень декларацію акцизного податку зазначеним платникам необхідно було подати не пізніше 22 лютого поточного року, в якій відобразити податкові зобов’язання, розраховані відповідно до обсягів реалізованого (відпущеного) пального за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.

Звертаємо увагу на те, що відповідні зміни до декларації акцизного податку (наказ  № 14) перебувають на стадії затвердження. Незважаючи на це, згідно з п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором незалежно від наявності форм декларування.

Тому відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу платник має право разом із податковою декларацією подати доповнення до такої декларації, складені за довільною формою, де відобразити розрахунок податкових зобов’язань акцизного податку та описати яким чином обчислено суми податкових зобов’язань.

Отже, відомості щодо розрахунку суми податкового зобов’язання за кожним рядком виду товару (палива) рекомендуємо відобразити у рядках додатка 9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» до декларації акцизного податку.

При цьому для розрахунку суми податкового зобов’язання необхідно використовувати таку формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл х (0,042є х Кє), де

 

ПЗ — податкове зобов’язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

Vл — об’єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042є — ставка акцизного податку, встановлена пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Кодексу,

Кє — офіційний курс гривні до іноземної валюти (євро), встановлений Нацбанком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Відомості про суми податкового зобов’язання за кожним рядком виду товару (палива) обов’язково повинні бути перенесені до відповідних рядків додатка 6 до декларації.  

Суми податкового зобов’язання до рядків додатка 6 до декларації та до розділу Ґ декларації вносяться з відповідним округленням до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

Таким чином, платник акцизного податку, що здійснює роздрібну торгівлю пальним, повинен заповнити розділ Ґ декларації та подати у її складі:

додаток 6 (додатки 6) до декларації, в якому (яких) заповнити заголовну частину, зокрема, зазначивши у полі «Код КОАТУУ» обов’язковий реквізит — код органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, що відповідає адміністративно-територіальній одиниці (одиницям), на якій (яких) здійснюється роздрібна торгівля пальним, та лише графу 7 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюд-жету» і підсумковий рядок «Усього»;

додаток 9 до декларації, в якому відобразити відомості щодо розрахунку суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42