Акциз

Декларування акцизного податку виробниками тютюнових виробів

Підприємство — виробник тютюнових  виробів обчислювало  акцизний податок у 2015 р. із вартості реалізованого товару за максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку. Чи змінилися ці правила у 2016 р.?


Внесеними Законом № 909 змінами до підпунктів 214.1.1, 214.1.2 п. 214.1 ст. 214 Податкового кодексу встановлено, що у разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України та/або ввезеного на митну територію України, за встановленими виробником та/або імпортером максимальними роздрібними цінами з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

Це означає, що змінено базу оподаткування для тютюнових виробів, при обчисленні податку з яких застосовуються максимальні роздрібні ціни. Тобто максимальні роздрібні ціни повинні розраховуватись з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

Крім того, змінами, внесеними зазначеним Законом до п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу, цей пункт доповнено новим пп. 213.3.12, згідно з яким звільняється від оподаткування акцизним податком реалізація відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації.

Зауважимо, що ці зміни діють з 01.01.2016 р. і мали бути враховані при декларуванні акцизного податку за січень 2016 р.

Оскільки відповідні зміни до декларації акцизного податку, затвердженої наказом № 14, перебувають на стадії затвердження, то при розрахунку суми акцизного податку у додатку 2 до декларації акцизного податку в колонці 5 «Максимальна роздрібна ціна (далі — МРЦ) без ПДВ та з урахуванням акцизного податку» мають вказуватися МРЦ із урахуванням ПДВ та акцизного податку.

Щодо операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування згідно з пп. 213.3.12 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу (реалізація відходів тютюнової сировини за умови документального підтверд-ження їх утворення та подальшого знищення або утилізації), то такі операції повинні зазначатися у додатках 1 (колонка 15) та 4 (колонка 9) до декларації, а також переноситися до графи Б12 декларації акцизного податку. Підтвердженням таких операцій можуть бути первинні документи, технологічна, нормативно-технічна, планово-економічна та інша документація.