Оплата труда

Відсутність працівника на роботі: з’ясовуємо причини

Працівник написав заяву на отримання відпустки без збереження заробітної плати терміном на два дні. Після відпустки він не з’явився на роботу. Однак на робочому місці працівник залишив заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням, яку не було погоджено з керівником. Які подальші дії керівництва в цій ситуації?


Відповідно до статей 38 та 39 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, та строковий трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання та ін.), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Згідно зі ст. 47 вищезазначеного Кодексу роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, визначені у ст. 116 Кодексу.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано дисциплінарне стягнення: догана або звільнення.

Роботодавець залишає за собою право прийняти рішення про застосування або незастосування одного з видів стягнення. Тобто притягнення до дисциплінарної відповідальності не є обов’язковим.

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше 3 год протягом робочого дня) без поважних причин.

Звільнення за прогул без поважних причин — це дисциплінарне стягнення, для застосування якого роботодавець має право вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

На той період, поки причини відсутності працівника на робочому місці невідомі, у табелі обліку робочого часу такі неявки позначаються умовно: «НЗ» — неявки з нез’ясованих причин.

Водночас чинним законодавством не передбачено підстав для звільнення працівника, який не виходить на роботу, до з’ясування причини його відсутності.