Оплата труда

Припинення повноважень у разі мобілізації

Сільського голову мобілізовано для проходження військової служби в зоні АТО. Під час проходження військової служби термін його повноважень закінчився. Чи зберігаються гарантії трудового права депутатам місцевих рад після закінчення терміну строку повноважень?


Згідно з частиною другою ст. 141 Конституції строк повноважень сільського голови становить п’ять років.

Закінчення зазначеного строку є підставою припинення його повноважень, у тому числі у разі мобілізації його до лав Збройних Сил України.

Відповідно до частини п’ятої ст. 12 Закону № 280 на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не передбачено законом.

На сільських голів після припинення їх повноважень гарантії, передбачені ст. 119 КЗпП, не поширюються.

Згідно з п. 2 ст. 33 Закону № 93 депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або за згодою депутата на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше ніж шість місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.


ДОВІДКОВО

Законопроектом № 3464 передбачається, що у разі коли на день закінчення повноважень депутат місцевої ради проходив військову службу у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або був прийнятий на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) запровадження воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, гарантії щодо надання попередньої роботи (посади) колишньому депутату, передбачені частиною другою ст. 33 Закону № 93, реалізуються після його демобілізації.