Оплата труда

Підсумований облік робочого часу: заміна відсутнього працівника

На підприємстві встановлено позмінний графік роботи. Працівник зміни захворів. Чи може виконувати інший працівник обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи та чи здійснюється доплата за виконання таких обов’язків, йтиметься в цій статті.


Відповідно до ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачено правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства.

Режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.

При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі його відсутності можуть бути передбачені в колективному договорі. Графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується відповідно до ст. 106 КЗпП. У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своєї основної роботи — це заміна працівника, який відсутній через відпустку, хворобу та інші причини, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається місце роботи (посада).

Згідно зі ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання цих обов’язків.

Ці виплати здійснюються у випадку, коли працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх обов’язків в межах тривалості одного робочого дня (зміни), встановленого працівникові графіком змінності.

Доручення працівнику додаткових обов’язків у порядку суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків відсутнього працівника оформляється наказом по установі, в якому встановлюються конкретні обсяги додатково виконуваної роботи, а також розміри доплат.

Для заміщення тимчасово відсутнього працівника можливо прийняти на роботу іншого працівника за строковим трудовим договором відповідно до ст. 23 КЗпП.

При роботі змінами, у разі якщо один із працівників знаходиться у відпустці чи на лікарняному, з іншим працівником може бути укладено на цей час трудовий договір про роботу за сумісництвом. Оплата праці здійснюватиметься окремо за кожним трудовим договором, тобто за основним трудовим договором і за договором по сумісництву.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42