НДФЛ

Безповоротна фінансова допомога, отримана від благодійного фонду

Чи може благодійний фонд передавати створеному ним підприємству (юридичній особі) кошти на безповоротній основі? Як така операція відображається в обліку?


Відповідно до ст. 5 Закону України від 05.07.2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації (далі — Закон № 5073) благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів, як безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

Бенефіціар — це набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада, а також будь-яка юридична особа), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Щодо ситуації, коли набувачем благодійної допомоги є юридична особа, що створена благодійним фондом та не має статусу неприбутковості, то розділом III Податкового кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за доходами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток.

Таким чином, благодійний фонд може передавати створеному ним підприємству кошти на безповоротній основі.

У податковому обліку у такого набувача благодійної допомоги об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу є фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

У  бухгалтерському обліку набувач благодійної допомоги відображає такі операції у  додатковій статті «Дохід від  благодійної допомоги» (код рядка 2241) до  статті «Інші доходи» (код рядка 2240) звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), форму якого затверджено наказом Мінфіну України від  07.02.2013  р. №  73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до  фінансової звітності».

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42