Єдиный налог

Зміна видів господарської діяльності платником єдиного податку

В які терміни юридична особа — платник єдиного податку третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності має подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку та чи передбачено відповідальність за її неподання?


Відповідно до п. 299.7 ст. 299 Податкового кодексу до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

  • найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи);
  • податкова адреса суб’єкта господарювання;
  • місце провадження господарської діяльності;
  • ставка єдиного податку та група платника податку;
  • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
  • дата реєстрації;
  • види господарської діяльності;
  • дата анулювання реєстрації.

У разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, платники єдиного податку згідно з пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу мають подати заяву, до якої, зокрема, включаються відомості про зміну видів діяльності.

Пунктом 298.6 цієї статті встановлено, що у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Тобто  нормами Податкового кодексу не визначено конкретного терміну подання заяви про внесення змін щодо видів господарської діяльності юридичною особою — платником єдиного податку.

Для забезпечення відображення у реєстрі платників єдиного податку достовірної інформації юридична особа — платник єдиного податку третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду має подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку. При цьому рішення щодо термінів подання зазначеної заяви приймається юридичною особою — платником єдиного податку самостійно.

Водночас   пп. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу встановлено, що у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, установлених зазначеним Кодексом, з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Крім того, згідно з п. 299.11 ст. 299 цього Кодексу у разі виявлення порушень відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку третьої групи вимог, встановлених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої — третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, що настає за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42