НДФЛ

Відображення доходів у формі № 1ДФ

На практиці виникає чимало запитань, зокрема, щодо ознак доходів, за якими слід відображати в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) заробітну плату, отриману у вигляді спадщини; доходів, що не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, військовим збором. Розглянемо відповіді на ці та інші запитання.


Заробітна плата у вигляді спадщини

Як відображається в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) заробітна плата померлого працівника, яка виплачується спадкоємцю?

Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума заробітної плати, яка не була одержана померлим працівником та виплачується податковим агентом членам його сім’ї, відображається у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознакою доходу «101» із зазначенням ідентифікаційного номера такого померлого працівника.

При цьому отримання заробітної плати у  вигляді спадщини, яка виплачується спадкоємцям, нотаріусом відображається  у  податковому розрахунку (форма №  1ДФ) за ознаками доходів «113», «114» або «115» залежно від  ступеня споріднення.

Визначення ознак доходів, що не оподатковуються

За якою ознакою слід відображати у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) доходи, які додатково внесено до ст. 165 Податкового кодексу?

Законом № 909 внесено зміни до ст. 165 Податкового кодексу та доповнено такими підпунктами, а саме:

пп. 165.1.57 п. 165.1 цієї статті — сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією в межах офіційної діяльності в Україні у зв’язку із здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження у рамках реалізації в Україні проектів міжнародної фінансової організації (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої міжнародної фінансової організації);

пп. 165.1.58 п. 165.1 цієї статті — сума коштів, яка надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, платнику податку іншою, ніж зазначена у пп. 165.1.57 цього пункту, фінансовою організацією чи фондом, що займається фінансуванням програм розвитку, у зв’язку із здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження у рамках реалізації в Україні проектів такої організації чи фонду (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої організації чи фонду);

пп. 165.1.59 п. 165.1 зазначеної статті — сума, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити).

У разі нарахування податковим агентом на користь платника податку доходів, зазначених у цих підпунктах, такі види доходів не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. У податковому розрахунку (форма № 1ДФ) їх слід відображати за ознакою «127».

Премія за попередній період: чи уточнюється

Чи подається уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) у разі якщо працівнику у звітному місяці проводяться донарахування (наприклад, преміальні виплати) за попередні періоди (квартал)?

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є, зокрема, загальний місячний оподаткований дохід (ст. 163 Податкового кодексу). Нараховані доходи у звітному місяці оподатковуються у сукупності та за ставками, визначеними у ст. 167 цього Кодексу (у 2016 р. — 18%), крім доходів, зокрема спадщини, для яких нормами Кодексу передбачено інші ставки.

Отже, суми донарахувань (преміальні виплати за попередні періоди (квартал)) відображаються в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) у тому кварталі, в якому проводиться їх нарахування. Уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) в даному випадку не подається.

Помилково подано копію податкового розрахунку (форма № 1ДФ)

Підприємством помилково подано до фіскального органу у встановлені строки податковий розрахунок (форма № 1ДФ) у вигляді копії, але оригінал не надано. Чи потрібно знову подавати такий податковий розрахунок?

Підпунктом «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу передбачено подання у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податкового розрахунку (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Також у цьому підпункті зазначено, що копії такого розрахунку подаються лише за відокремлений підрозділ, який не уповноважений щодо нарахувань доходів та сплати податку найманим працівникам такого підрозділу.

Отже, чинним законодавством не передбачено надання податкового розрахунку (форма № 1ДФ) у вигляді копій. У разі подання податковим агентом копій податкового розрахунку (форма № 1ДФ) інформація з них не формується та не обліковується в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Коригування в податковому розрахунку (форма № 1ДФ)

Підприємство помилково відобразило суму в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) у графі «4» — сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб на 1500 грн. менше ніж фактично перераховано. Як виправити помилку, якщо термін подання цього податкового розрахунку минув?

Порядком № 4 передбачено надання уточнюючого податкового розрахунку (форма № 1 ДФ).

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання.

Такий податковий розрахунок може подаватись як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) необхідно виключити рядок, в якому допущено помилку. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка. Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 вказати «0» — на введення рядка.

Помилка в кількості працівників

Чи подається уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) у разі якщо підприємством помилково було зазначено у графі «Працювало за трудовими договорами» замість «15» працюючих «5».

Порядком № 4 передбачено коригування строків звітності, які безпосередньо впливають на доходи та/або податок конкретної фізичної особи (найманого працівника). Зазначений у питанні показник щодо кількості працюючих має суто інформативний характер стосовно відповідного підприємства.

Отже, у цьому випадку уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) не подається.

Крім того, штрафні (фінансові) санкції в даному випадку до підприємства не застосовуються.

Про наявність податкової соціальної пільги не зазначено

При заповненні податкового розрахунку (форма № 1ДФ) підприємство не зазначило щодо працівника в графі «8» наявність податкової соціальної пільги. Термін подання звітності минув, як бути? Чи буде штраф?

Для того щоб провести коригування щодо даного працівника, необхідно відобразити правильні показники та подати уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ).

Для проведення коригування необхідно виключити рядок, в якому було допущено помилку. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 вказати «1» — на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням у графі «8» ознаки податкової соціальної пільги потрібно повністю заповнити всі його графи і у гра-фі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Якщо сума нарахованого (виплаченого) доходу (графи 3а та 3) та нарахованого (перерахованого) податку (графи 4а та 4) не змінюються щодо даного працівника, то в такому випадку штрафні (фінансові) санкції до підприємства не застосовуються.

 

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42