Юридическая практика

Податкова знижка на будівництво(придбання) доступного житла

Суть справи

ДПІ проведено камеральну перевірку податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи — платника податків К. за 2013 р., за результатами якої складено акт перевірки.

У ході перевірки встановлено, що фізичною особою — платником податків К. у декларації про майновий стан і доходи завищено суму до повернення з бюджету на 19 281,10 грн., оскільки у 2013 р. основне місце її проживання не відповідає адресі квартири (м. Київ, вул. «М»), на фінансування будівництва/придбання якої видано іпотечний кредит.

Відповідно до наданої копії паспорта фізична особа — платник податків К. зареєстрований за адресою м. Київ, вул. «М» з 15.10.2014 р.

Також в акті перевірки зроблено висновок про те, що право на включення до податкової знижки суми видатків на будівництво (придбання) доступного житла виникає в разі надання державної підтримки на придбання доступного житла лише відповідно до п. 4 постанови № 140, а бюджетна програма «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», в рамках виконання якої діє Порядок № 343,  не має відношення до програми «Доступне житло».

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Позиція платника

Платник податків не погоджується із прийнятим податковим повідомленням-рішенням, оскільки вважає, що він має право на включення до податкової знижки суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла. Також інформацію з цього питання надано в листі контролюючого органу від 17.08.2012 р. № 1040/0/51-12/17-1117, де наголошується на тому, що в Україні діють дві бюджетні програми забезпечення громадян доступним житлом, в тому числі програма «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», у рамках виконання якої діє Порядок № 343.

Витяг з рішення

Згідно з пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема:

частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Податкового кодексу;

суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

При цьому обмеження щодо застосування умов, визначених ст. 175 цього Кодексу, поширюється лише на пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Кодексу.

Відповідно до п. 4 ст. 4 Закону № 800 пільговий іпотечний житловий кредит — фінансовий кредит, що надається громадянинові для будівництва або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Нацбанк України, чи фінансовою установою — виконавцем державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла.

Згідно з п. 1 цієї статті доступне житло — збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.

Як свідчать обставини справи, при проведенні перевірки фізичної особи — платника податків К. ДПІ не було враховано приписи Порядку № 343.

Відповідно до роз’яснення Мінрегіонбуду України від 30.01.2015 р. № 7/17-995 Порядок № 343 належить до програм доступного житла.

Згідно з матеріалами справи фізичною особою — платником податку К. було  укладено тристоронній договір від 10.10.2013 р. № 5555-к з Іпотечним центром у м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ПАТ «У» про надання часткової компенсації процентів на придбання житла в рамках Порядку № 343. Також встановлено, що квартира у м. Києві по вул. «М», яка є предметом договору, входить до переліку об’єктів, сформованих міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою № 140.

Вищезазначене свідчить, що  фізична особа — платник податку К. бере участь у  бюджетних програмах державної підтримки із  забезпечення доступним житлом, а отже, має право включити до  податкової знижки у  зменшення оподаткованого доходу за  наслідками звітного року суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Відповідно до п. 55.1. ст. 55 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасовано контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб скасовано, а скаргу платника податків — задоволено.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42