Акциз

Акцизний податок: особливості оподаткування

Продовжуючи тему змін, внесених Законом № 909 до Податкового кодексу, які, зокрема, пов’язані з оподаткуванням акцизним податком, у цій статті розглянемо, як оподатковуються операції з реалізації пального, а також особливості впровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної.
Ці новації стосуються всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію пального, оскільки система електронного адміністрування охоплює всі стадії обігу пального на митній території України — від їх виробника/імпортера до суб’єктів господарювання, які реалізують пальне кінцевому споживачу.


Визначення термінів

Вперше Законом № 909 внесено визначення:

 • «виробництво підакцизних товарів (продукції)» як технологічний процес (пп. 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Оскільки платниками акцизного податку є виробники підакцизних товарів, то ними є ті суб’єкти господарювання, якими в результаті будь-якого технологічного процесу, в тому числі змішування, змінюються форма, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції, що приводить до отримання підакцизних товарів. Це забезпечує рівність платників та однаковий підхід до них;
 • «пальне» — нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу (пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу);
 • «реалізація пального» для цілей оподаткування акцизним податком — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України. Зауважимо, що термін «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» доповнено положеннями щодо реалізації пального як фізичного його відпуску (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Реєстрація платників

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, що провадять реалізацію пального, до початку здійснення такої реалізації підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку у контролюючих органах за місцезнаходженням (юридичні особи) або місцем проживання (фізичні особи). Підставою для реєстрації є подання такою особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального відповідної заяви.

Інформація щодо осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку з реалізації пального, вноситься до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, який ведеться контролюючим органом.

Здійснення суб’єктом господарювання операцій з реалізації пального без їх реєстрації платниками акцизного податку тягне накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100% від вартості реалізованого пального (п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу). Тобто з 01.03.2016 р. реалізація пального особами, які не зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, тягне за собою визначену п. 117.3 ст. 117 цього Кодексу фінансову відповідальність.

Відповідно до внесених Законом № 909 змін суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію пального, повинен бути зареєстрованим одночасно:

як суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі — у контролюючих органах за місцезнаходженням кожного пункту продажу пального (як це було передбачено і до внесення зазначеним Законом змін) та сплачувати акцизний податок за ставкою, встановленою для пального пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу з 01.01.2016 р., — 0,042 євро за 1 л реалізованого товару (для інших видів підакцизних товарів, а саме пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, ставка податку залишилась незмінною, — 5,0% від вартості реалізованого товару);

як платник акцизного податку з реалізації пального з 01.03.2016 р. — у контролюючих органах за місцезнаходженням (юридичні особи) або місцем проживання (фізичні особи) та сплачувати акцизний податок з обсягів, які перевищують отримані обсяги цього пального, за ставками, встановленими пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу (зокрема, для бензинів моторних — 171,5 євро за 1000 л, дизельного палива — 95,0 євро за 1000 л або 125,50 євро за 1000 л залежно від коду УКТ ЗЕД).

Розширено перелік підакцизних товарів

Законом № 909 розширено перелік підакцизних товарів. Відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу до пального віднесено суміші ароматичних вуглеводнів, толуол, ксилоли, вуглеводні ациклічні, інші ефіри прості, антидетонатори, антиоксиданти, які оподатковуються за ставками, встановленими для бензинів.

Об’єкт оподаткування

Відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які:

 • отримано від інших платників акцизного податку, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 • ввезено (імпортовано) на митну територію України, що засвідчено належно оформленою митною декларацією;
 • вироблено в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Таким чином, якщо особа реалізує пальне за кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД в обсягах, які не перевищують обсяги пального за таким кодом, отриманого від інших платників податку або імпортованого, то об’єкт оподаткування акцизним податком не виникає і така особа не сплачує акцизний податок з реалізації цього пального. Якщо обсяг реалізованого пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД перевищує обсяги отриманого пального за цим кодом, то відповідно до пп. 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу особа є виробником пального, виникає об’єкт оподаткування акцизним податком і податкові зобо-в’язання необхідно задекларувати та сплатити до бюджету.

Ставки податку

Ставки податку на реалізацію пального, які діють з 01.01.2016 р. до 29.02.2016 р. включно, встановлено п. 14 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу.

Ставки податку на реалізацію пального, які діють з 01.03.2016 р., наведено у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу. Необхідно звернути увагу, що з 01.03.2016 р. передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку (з 1000 кг на об’єм у літрах, доведених до температури 150С).

Нові системи і документи

З 01.03.2016 р. запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального (статті 232 та 231 Податкового кодексу).

Позитивним є те, що виключення паперових документів (усі документи складаються, подаються до контролюючих органів та реєструються виключно в електрон-ному вигляді) зменшить вплив людського фактора працівників контролюючих органів, а обов’язковість реєстрації реалізаторів пального як платників акцизного податку та публічність Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (зазначений Реєстр оприлюднюється на веб-сайті ДФС України) забезпечить можливість здійснення контролю суспільства за здійсненням реалізації пального та, відповідно, прозорості такої реалізації.

Запровадження нової системи контролю за реалізацією пального сприятиме:

 • наближенню податкового законодавства України до законодавства ЄС (в країнах ЄС використовується система електронних адміністративних документів — EMCS);
 • зменшенню обсягів тіньового обігу пального;
 • збільшенню надходжень акцизного податку до бюджету.

Для нової системи з 01.03.2016 р. діятиме перехідний період, а з 01.04.2016 р. акцизні накладні та електронне адміністрування реалізації пального функціонуватимуть повноцінно.

Акцизна накладна

Статтею 231 Податкового кодексу передбачено:

 • обов’язкове складання особою, що здійснює реалізацію пального, акцизної накладної. У п. 231.3 ст. 231 цього Кодексу визначено терміни складання акцизної накладної залежно від особливостей здійснення реалізації пального (зокрема, при відпуску пального через паливороздавальні колонки на заправних станціях, при реалізації за готівку кінцевому споживачу, у випадку безперервного постачання пального). Акцизна накладна складається також на обсяги втраченого пального (у межах та понад встановлені норми втрат), зіпсованого, знищеного з причин, пов’язаних з природним результатом, внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування;
 • можливість коригування акцизної накладної шляхом складання особою, що здійснює реалізацію пального, розрахунку коригування до акцизної накладної;
 • обов’язкова реєстрація акцизної накладної/розрахунку коригування акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою складання. Акцизна накладна реєструється особою, що здійснює реалізацію пального.

Розрахунок коригування реєструється:

 • особою, що здійснює реалізацію пального (якщо обсяг пального збільшується або не змінюється);
 • отримувачем пального (якщо обсяг пального зменшується).

Платник податку може зареєструвати акцизну накладну/розрахунок коригування на обсяг пального, який не перевищує його обсяг, обчислений відповідно до п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу (з урахуванням обсягів пального, зазначених у акті проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 01.03.2016 р., поданого контролюючому органу до 20.03.2016 р. відповідно до п. 9 підрозділу 5 розділу ХХ цього Кодексу).

Пунктом 10 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено перехідний період (з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р.), протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу.

Починаючи з 01.04.2016 р. реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється з урахуванням усіх вимог, установлених Податковим кодексом.

Акцизні накладні/розрахунки коригування складаються в електронному вигляді. Зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних акцизна накладна/розрахунок коригування вважається отриманою отримувачем пального.

У разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне), акцизна накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не було складено на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. При цьому в такій накладній не заповнюються окремі обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, а саме:

 • код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) отримувача пального;
 • повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків, — отримувача пального.

У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається в день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

Термін реєстрації акцизних накладних — не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою складання.

Штрафи, пов’язані з порушенням терміну реєстрації акцизної накладної

У разі порушення терміну реєстрації акцизної накладної ст. 1202 Податкового кодексу передбачено штрафні санкції у таких розмірах:

за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних

від 2 до 40% суми акцизного податку залежно від терміну затримки такої реєстрації

за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування

50% суми акцизного податку

Слід зауважити, що така відповідальність не застосовується при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у перехідний період, — з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р.

Система електронного адміністрування реалізації пального

Система електронного адміністрування реалізації пального (ст. 232 Податкового кодексу) забезпечує автоматичний облік в розрізі платників акцизного податку:

 • обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 • обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;
 • обсягів пального, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального;
 • суми сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального;
 • обсягу залишку пального, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Облік пального в системі електронного адміністрування реалізації пального здійснюється за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, одиниця обліку — літри, доведені до температури 15оС.

Для контролю за повнотою оподаткування акцизним податком обсягів реалізованого пального, недопущення штучного завищення його густини та, відповідно, заниження обсягу пального в літрах в документах, які складає особа, що реалізує пальне (зокрема, акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, актах інвентаризації тощо), обсяги пального зазначаються в кілограмах та літрах, доведених до температури 15оС. Для здійснення переведення обсягів пального з кілограмів у літри, доведені до температури 15оС, використовуються чинні нормативно-технічні документи, які регламентують такий перерахунок (переведення), тобто ДСТУ, ГОСТи.

Відкриття облікової картки

У системі електронного адміністрування реалізації пального кожному платнику, внесеному до Реєстру платників акцизного податку, ДФС автоматично відкривається облікова картка, в якій ведеться:

облік обсягів залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (обчислюється за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 232 Кодексу з урахуванням обсягів залишків пального згідно з актом інвентаризації), на який платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;

облік сум залишків коштів, перерахованих платником податку на електронний рахунок з поточного рахунку з урахуванням суми овердрафту, визначеного п. 10 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишку пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних.

Заявка на поповнення обсягу залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального може бути зареєстрована платником податку, якщо:

 • виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального;
 • є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. Тоді в заявці зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються.

Умовою для реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального є наявність на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку у розмірі не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у цій заявці, з урахуванням овердрафту, визначеного п. 10 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу.

Платнику податку автоматично відкриваються окремі рахунки, на які платник повинен сплатити суми акцизного податку для реєстрації заявки на поповнення обсягу залишків пального, розраховані з обсягу пального, зазначеного у заявці. Ці рахунки використовуються лише для цієї цілі та не використовуються для сплати податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку і розраховані в деклараціях акцизного податку.

Овердрафт

Пунктом 10 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу визначено, що платникам акцизного податку — виробникам пального, якими було задекларовано до сплати до бюджету та погашено зобов’язання з акцизного податку з реалізації пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р., контролюючим органом відкривається овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідних 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 р. — лютий 2016 р.) було задекларовано платником до сплати до бюджету та погашено.

За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Овердрафт підлягає автоматичному перерахунку щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали станом на дату такого перерахунку було задекларовано платником до сплати до бюджету та погашено.

Інвентаризація залишків пального

Пунктом 9 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що платниками акцизного податку, зареєстрованими в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, проводиться інвентаризація обсягів залишку пального станом на початок дня 01.03.2016 р.

Акт інвентаризації подається до контролюючого органу протягом 20 календарних днів починаючи з 01.03.2016 р. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального враховуються як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні, та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом протягом шести календарних місяців із дати його надання.

При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених в акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування на підставі даних акта перевірки.

Інші норми

Для речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, запроваджуються нульова ставка, квотування та вексельний механізм контролю у разі їх використання в хімічній промисловості (пп. 229.6.1 п. 229.6 та пп. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Податкового кодексу), а також врахування сплаченої суми податку при їх використанні як сировини при виробництві пального — для виключення подвійного оподаткування підакцизних товарів (як готової продукції та сировини для виготовлення такої продукції) (п. 217.6 ст. 217 цього Кодексу).

Слід зазначити, що норми п. 217.6 ст. 217 Податкового кодексу запроваджуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального.

Порядок здійснення зменшення суми акцизного податку для пального, у виробництві якого було використано інші оподатковувані підакцизні товари, до початку функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального (тобто до 29.02.2016 р.) встановлено у п. 13 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу. Так, передбачено отримання платником податку від виробника/імпортера підакцизної сировини довідки про обсяг отриманої підакцизної сировини (із зазначенням покупця такої сировини, відомостей про суми сплаченого акцизного податку та переліку податкових накладних з ПДВ, оформлених на її постачання) та підтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету.

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42