ЕСВ

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у 2016 році

З 01.01.2016 р. до переліку платників єдиного внеску включено осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Які платники мають право на добровільну сплату єдиного внеску, кого виключено із цього переліку, і що буде із договорами про добровільну участь, укладеними у 2015 р., строк дії яких закінчується у 2016 р., розглянемо у цій статті.


Хто має право на добровільну сплату

Частиною першою ст. 10 Закону про ЄСВ визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, та передбачено одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

З 01.01.2016 р. платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

 • члени фермерського господарства, особистого селянського господарства (одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності);
 • особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, та не належать до платників єдиного внеску, визначених п. 4 та 5 частини першої цієї статті, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, — на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (п. 1 частина перша ст. 10 Закону про ЄСВ).

Кого виключено із переліку

З 01.01.2016 р. фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (абзац другий частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ виключено).

Враховуючи зазначене, контролюючими органами в односторонньому порядку достроково розриваються договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Договір), строк дії яких закінчується у 2016 р., укладені з фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність,

Дострокове розірвання договору у зазначеному випадку не є підставою вважати договір таким, умови за яким не виконано. Надалі такі особи матимуть право на укладення договору, якщо належатимуть до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Водночас останнім звітним періодом (місяцем), за який фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачували єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені договором, був грудень 2015 р.

Сплачені суми єдиного внеску у зазначеному випадку поверненню не підлягають. При цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховуватиметься до страхового стажу тільки за умови подання звіту за формою № Д5 (п. 8 розділу V Інструкції № 449).

Нагадаємо, що звіт за формою № Д5 фізичними особи — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, за себе подається до 10 лютого року, що настає за звітним періодом (у 2016 р. строк подання звіту за 2015 р. минув 09.02.2016 р.); особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — до 1 травня року, що настає за звітним періодом, тобто 04.05.2016 р. — останній день подання звіту.

Які договори достроково буде розірвано

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства до 01.01.2016 р. мали право на добровільну сплату єдиного внеску за такими видами соціального страхування:

 • пенсійне страхування — 34,3%;
 • страхування на випадок безробіття — 0,5%;
 • страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%;
 • страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 1,61%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 36,41%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 38,11%.

Отже, фіскальними органами в односторонньому порядку достроково розриваються договори, строк дії яких закінчується у 2016 р., укладені з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства на:

 • пенсійне страхування — 34,3%;
 • страхування на випадок безробіття — 0,5%;
 • страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%;
 • страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 1,61%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 36,41%.

Дострокове розірвання договору у зазначеному випадку не є підставою вважати договір таким, умови якого не виконано. Надалі така особа у разі бажання матиме право на укладення договору, якщо належатиме до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Нові умови добровільної сплати. З 01.01.2016 р. члени фермерського господарства, особистого селянського господарства мають право на добровільну сплату єдиного внеску одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Єдиний внесок для зазначених платників з 01.01.2016 р. встановлюється у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску.

Громадяни України, які працюють за межами України, до 01.01.2016 р. мали право на добровільну участь за такими видами соціального страхування:

 • пенсійне страхування — 34,3%;
 • страхування на випадок безробіття — 0,5%;
 • страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%.

Отже, фіскальними органами в односторонньому порядку достроково розриваються договори, строк дії яких закінчується у 2016 р., укладені з громадянами України, які працюють за межами України на:

 • страхування на випадок безробіття — 0,5%;
 • на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%;
 • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%.

Надалі такі особи у разі бажання матимуть право на укладення договору відповідно до чинного законодавства.

Нові умови добровільної сплати. З 01.01.2016 р. зазначені громадяни мають право на добровільну сплату єдиного внеску виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Єдиний внесок для зазначених платників встановлюється з 01.01.2016 р. у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ:

з 01.01.2016 р. 

 34 450 грн.

з 01.05.2016 р. 

 36 250 грн.

з 01.12.2016 р. 

 38 750 грн.

Мінімальний страховий внесок:

з 01.01.2016 р. 

 303,16 грн.

з 01.05.2016 р. 

 319,00 грн.

з 01.12.2016 р. 

 341,00 грн.

Подання звіту за формою № Д6

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадяни України, які працюють за межами України, з якими розірвано договори у зв’язку зі зміною видів соціального страхування з 01.01.2016 р., мають подати до фіскальних органів самі за себе протягом 30 календарних днів після розірвання договору таблицю 1 звіту за формою № Д6.

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховуватиметься до страхового стажу тільки за умови подання цього звіту (п. 8 розділу V Інструкції № 449).

Нагадаємо, що останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадяни України, які працюють за межами України, сплачували єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені договором, був грудень 2015 р.

Договори, укладені у 2015 р., що залишаються діючими

Договори, укладені у 2015 р. на строк не менше одного року, строк дії яких припадає на 2016 р., з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства, одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 38,11% та з особами, які досягли 16-річного віку, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України на пенсійне страхування — 34,3%, залишаються діючими. Нові договори у цьому випадку не укладаються.

Особа, з якою укладено договір, продовжує сплачувати єдиний внесок відповідно до укладеного договору, але у розмірі 22% суми, що визначається таким платником самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску.

Варто зазначити, що фіскальним органом буде повідомлено платників про зміну розміру єдиного внеску з 01.01.2016 р.

Зазначені платники сплачують єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується (крім осіб, які здійснюють одноразову сплату).

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42