НДФЛ

Чи надаватиметься податкова соціальна пільга одинокій матері після одруження?

На підприємстві працює жінка, якій надавалась податкова соціальна пільга як одинокій матері на підставі відповідної заяви та таких документів: свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про розлучення, рішення суду про позбавлення батьківських прав батька дитини. В цьому році жінка вийшла заміж і надала на підприємство копію свідоцтва про одруження і заяву про застосування податкової соціальної пільги як одинокій матері. При цьому новий чоловік дитину від першого шлюбу не всиновив і свідоцтво про народження дитини не змінено. Також управління праці та соціального захисту населення надає їй допомогу як одинокій матері згідно з довідкою виконавчої служби про неотримання аліментів. Школа, в якій навчається дитина, надає пільгу дитині як напівсироті. Чи має право така жінка на отримання податкової соціальної пільги як одинока мати за таких обставин?


Податкова соціальна пільга у 2016 році

Податкові соціальні пільги (далі — ПСП), які встановлено розділом IV Податкового кодексу, дають змогу платникам податку на доходи фізичних осіб зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.

Категорії платників податку, які мають право на ПСП, розміри таких пільг і порядок їх надання визначено ст. 169 цього Кодексу.

Абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті встановлено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Заробітна плата для цілей розділу IV Податкового кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет-2016 з 01.01.2016 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб на одну особу в розрахунку на місяць установлено у розмірі 1378 грн.

Таким чином, платник податку у 2016 р. має право на ПСП за умови, що розмір нарахованого йому доходу у вигляді заробітної плати не перевищує 1930 грн. на місяць (1378 грн. × 1,4).

Згідно з пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу ПСП для будь-якого платника податку становить 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, тобто у 2016 р. — 689 грн. (1378 грн. × 50%) на місяць за умови, що розмір заробітної плати не перевищує вищезазначену суму.

ПСП одинокій матері

Підпунктом «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що платник податку, який є, зокрема, одинокою матір’ю, має право на ПСП у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 цього пункту (у 2016 р. — 1033,50 грн.) у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

При цьому відповідно до абзацу другого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 зазначеного Кодексу граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених, зокрема, пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, встановленої в абзаці першому зазначеного підпункту, та відповідної кількості дітей.

Зважаючи на наведену у запитанні інформацію, жінка має одну дитину, тобто граничний розмір її заробітної плати не підвищується і задля застосування ПСП не повинен перевищувати у 2016 р. 1930 грн.

Підпунктом 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Згідно з пп. 1 п. 5 Порядку № 1227 для застосування пільги з підстав, передбачених пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, платник податку, який є одинокою матір’ю, що має дитину (дітей) віком до 18 років, крім заяви подає копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну, копію паспорта.

Для цілей цього пункту, зокрема, одинокою(им) матір’ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 зазначеного Кодексу, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Отже, платник податку, який користувався ПСП як одинока(ий) матір (батько), втрачає право на таку пільгу після одруження.

При цьому податковим законодавством не передбачено при наданні зазначеної ПСП урахування обставин щодо усиновлення або неусиновлення одним із подружжя (чоловіком або жінкою) дитини другого із подружжя (жінки або чоловіка) відповідно.

Загальна ПСП

Водночас за умови дотримання вимог абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу щодо граничного розміру загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (в 2016 р. — 1930 грн.), жінка має право на зменшення такого доходу на суму загальної ПСП у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 п. 169.1 цієї статті).

Підставою для отримання (застосування) платником податку пільги у розмірі, встановленому зазначеним підпунктом, є заява про застосування пільги (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу та п. 4 Порядку № 1227).

Заява подається платником податку у довільній формі.

При цьому якщо заяву і підтвердні документи надано не з початку місяця, ПСП застосовується до всієї суми доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого в такому місяці.

Відповідно до пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) за умови дотримання інших вимог цієї статті.

У разі перевищення нарахованої місячної заробітної плати понад встановлений вищезазначеним Кодексом розмір питання щодо надання ПСП не розглядається незалежно від категорії платника податку.

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування ПСП Податковим кодексом не передбачено.

Крім того, п. 5.2 ст. 5 цього Кодексу встановлено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням зазначеного Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42