Таможенное дело

Митний огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Відповідно до п. 24 частини першої ст. 4 Митного кодексу митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.

Митний контроль передбачає виконання мінімуму митних формальностей для забезпечення дотримання законодавства України з питань державної митної справи.

Однією з форм митного контролю ст. 336 Митного кодексу визначено митний огляд.

Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пред’явлених митниці ДФС (у тому числі для перерахунку та зважування), проводиться у можливо короткий строк після прийняття рішення про його проведення (частина перша ст. 338 Митного кодексу).

Згідно з частиною другою ст. 338 цього Кодексу за результатами застосування системи управління ризиками огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути ідентифікаційним — без розкриття пакувальних місць і без його обстеження, частковим — з розкриттям до 20% пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу та повним — з розкриттям до 100% пакувальних місць і поглибленим обстеженням транспортного засобу.

Пунктом 2 частини першої ст. 336 Митного кодексу встановлено, що митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митниць ДФС шляхом митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян).

Схема

За письмовим рішенням керівника митниці ДФС або особи, яка виконує його обов’язки, огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення може також проводитися, якщо:

 • митну декларацію не подано декларантом протягом строку, встановленого ст. 263 Митного кодексу, за наявності достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів з питань державної митної справи;
 • товари виявлено (знайдено) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і їх власник невідомий;
 • декларантом не виконуються обов’язки, встановлені ст. 266 цього Кодексу.

Частиною четвертою ст. 338 Митного кодексу передбачено, що переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться у разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на зазначені товари, транспортні засоби, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати, пов’язані з проведенням такого переогляду, несе власник зазначених товарів, транспортних засобів або уповноважена ним особа.

Вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Крім випадків, зазначених у частинах другій — четвертій ст. 338 Митного кодексу, огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів.

Вичерпний перелік відповідних підстав визначено постановою № 467 (далі — Вичерпний перелік).

Так, огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України здійснюється за таких підстав:

 • відсутність або непідтвердження відомостей про здійснення в повному обсязі митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та/або межі зони митного контролю поза робочим часом, установленим для митного органу;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги поза місцем розташування митного органу або поза зонами митного контролю;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення маршрутом або у спосіб, що є нехарактерним для переміщення такого виду товару, транспортного засобу;
 • переміщення товарів за маршрутом або у спосіб, що є типовим для переміщення предметів контрабанди або товарів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил;
 • переміщення громадянами товарів в обсязі, що не є обґрунтованим у разі переміщення особистих речей;
 • наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного призначення спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що ускладнюють виявлення товарів;
 • наявність ознак надання одним товарам вигляду інших;
 • припущення за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари заборонено або обмежено до такого переміщення згідно із законодавством.;
 • виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць у товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю;
 • невідповідність даних, отриманих під час використання технічних засобів митного контролю, даним, що містяться у товаросупровідних та інших документах (відомостях), які подаються для митного контролю;
 • подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у поданих документах недостовірних даних;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами митного органу.

Проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за зверненням правоохоронних органів

Звертаємо увагу, що постановою № 1051 було внесено зміни до Вичерпного переліку, затвердженого постановою № 467.

При цьому п. 14 вищезазначеного Переліку як підставу для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення визначено одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмового звернення із зазначенням підстави проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.

У зверненні має бути зазначено таку інформацію:

 • номер, дата його надіслання;
 • назва і реквізити письмового доручення слідчого, вказівки прокурора, ухвали слідчого судді, суду, що є підставою для його надіслання;
 • опис (найменування) товару, марка, модель та номерний знак транспортного засобу або номер контейнера, щодо яких потрібно провести огляд (переогляд);
 • вид огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення (огляд або переогляд; ідентифікаційний, частковий або повний);
 • назва перевізника, одержувача та відправника (за наявності);
 • посада, прізвище, ім’я та по батькові осіб, які братимуть участь у проведенні огляду (переогляду);
 • строк проведення огляду (переогляду) та строк інформування про результати його проведення.

Таким чином, зазначена інформація правоохоронних органів має містити дані, достатні для формування висновку про переміщення тих чи інших товарів, транспортних засобів з ознаками порушень митних правил, передбачених статтями 482, 483 Митного кодексу.

Відповідно до частини п’ятої ст. 338 цього Кодексу огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться за рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято рішення про його проведення.

Згідно зі ст. 332 Митного кодексу переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони посадових осіб інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій ст. 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідної митниці (митного поста) або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, — крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону.

Кожне рішення про допуск у зону митного контролю повинно мати індивідуальний характер і разову дію.

Порядок проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється відповідно до Порядку № 1316.

Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться у присутності особи, яка переміщує ці товари, транспортні засоби через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем, а у разі її відсутності — за умови залучення не менше ніж двох понятих. Як поняті запрошуються особи, не зацікавлені у результатах огляду (переогляду).

За результатами огляду складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі — Акт огляду), форму якого затверджено наказом № 636.

В Акті огляду зазначаються відомості про:

 • посадових осіб митниці ДФС, які здійснювали огляд (переогляд), та осіб, які були присутні під час його проведення;
 • підстави проведення огляду (переогляду) за відсутності особи, яка переміщує товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем;
 • обсяг здійснення огляду (переогляду) та результати його проведення;
 • інші відомості, що стосуються товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляд (переогляд) яких проводився.

Акт огляду (переогляду) засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи контролюючого органу, яка проводила огляд (переогляд).

Один примірник акта передається (надсилається) особі, яка переміщує товари через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем (частини восьма — десята ст. 338 Митного кодексу).

Водночас частиною четвертою ст. 363 цього Кодексу передбачено, що у разі якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються підприємством через митний кордон України, у 25 і більше відсотках випадків такого переміщення протягом року піддавалися митному контролю внаслідок застосування системи управління ризиками, що спричинило затримку митного оформлення понад 4 робочі години, і при цьому фактів порушення митних правил виявлено не було, це підприємство має право знати причини та підстави застосування до зазначених товарів, транспортних засобів відповідних форм митного контролю.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42