Налог на прибыль

Витрати, не пов’язані з господарською діяльністю

Чи підлягають коригуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування витрати, не пов’язані з господарською діяльністю платника?


Нагадаємо, що відповідно до положень пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єкт оподаткування податком на прибуток розраховується виходячи з бухгалтерського фінансового результату, визначеного за правилами бухгалтерського обліку згідно з національними ПБО або МСФЗ із подальшим його коригуванням на різниці, передбачені у розділі ІІІ цього Кодексу. Це означає, що всі витрати, дозволені правилами бухгалтерського обліку, враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування.

При цьому зазначеним розділом передбачено окремі різниці щодо витрат, які не пов’язані з господарською діяльністю платника податку, зокрема це бухгалтерська амортизація невиробничих основних засобів та витрати у вигляді коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, що перевищують 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42