Налог на прибыль

Амортизація малоцінних предметів

Чи враховується при визначенні фінансового результату сума амортизації малоцінних предметів у розмірі 50 чи 100% їх вартості, як така, що збільшує фінансовий результат до оподаткування?


Слід зауважити, що у приведених у додатку АМ групах основних засобів до їх складу включено також малоцінні необоротні матеріальні активи (група 11). Однак згідно з визначенням, наведеним у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, такі необоротні активи не належать до основних засобів.

Отже, оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основ-них засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Податкового кодексу при нарахуванні амортизації основних засобів, за такими активами у платника податку не виникають, відповідно фінансовий результат на суму амортизації малоцінних предметів не коригується.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42