Налог на прибыль

Курсові різниці від перерахунку заборгованості за кредитом

Чи має право платник податку на списання у 2016 р. збитків, що утворилися у 2015 р. за рахунок курсових різниць від перерахунку заборгованості за кредитом, отриманим для будівництва власного елеватора?


Підпунктом 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Але положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 цього Кодексу.

Це коригування здійснюють всі платники податку на прибуток незалежно від розміру доходу від усіх видів діяльності за наявності від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років.

У рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 Декларації № 897 відображаються:

  • від’ємне значення рядка 07 «Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 — рядок 04) (+, -)» декларації з податку на прибуток за 2014 р.;
  • непогашена сума збитків, що утворилася станом на 01.01.2012 р. і враховується до повного погашення за правилами, визначеними п. 3 підрозділу 4 Податкового кодексу.

Зазначимо, що це право платник використовує шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, визначеного згідно з правилами бухгалтерського обліку, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування за 2015 р. як податкову різницю, передбачену пп. 140.4.2 п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42