Социальное страхование

Страховий стаж для лікарняних

Для виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності розраховують страховий стаж. Саме від періоду страхового стажу й залежатиме сума допомоги по лікарняному. Ця стаття міститиме інформацію про правила визначення страхового стажу.


Періоди, що зараховуються до страхового стажу

До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за які щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (частина перша ст. 21 Закону про соціальне страхування). Цей стаж обчислюється у місяцях.

Також до страхового стажу зараховуються такі періоди:

 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • період отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).

Ці періоди включаються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

За якими даними обчислюється страховий стаж?

Відповідно до частини другої ст. 21 Закону про соціальне страхування страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр), а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Тобто тривалість страхового (загального трудового) стажу, набутого особою до 01.01.2011 р., встановлюється згідно із записами в трудовій книжці, яка є основним документом про трудову діяльність працівника (п. 1.1 Інструкції № 58). У разі відсутності трудової книжки або відповідного запису у ній підтвердженням стажу застрахованої особи можуть бути довідки, витяги з наказів, особові рахунки та відомості про видачу заробітної плати, страхові внески, що сплачувалися до Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), інші документи, які містять дані про місце і час роботи (здійснення підприємницької діяльності).

Звертаємо увагу, що для тих працівників, у яких страховий стаж станом на 01.01.2011 р. становить або перевищує 8 років, а також тих, які згідно з чинним законодавством мають право на оплату листків непрацездатності у розмірі 100% незалежно від тривалості страхового стажу (що підтверджується відповідними документами), питання щодо обчислення страхового стажу не виникає.

Для інших категорій працівників після 01.01.2011 р. страховий стаж обчислюватиметься з урахуванням даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру.

Роботодавці можуть отримати індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7 виключно за період перебування застрахованої особи у трудових відносинах з цим роботодавцем (п. 4 розділу III Положення № 10-1).

Для отримання відомостей з Держреєстру за будь-який інший період застрахованій особі необхідно особисто звернутись до органу ПФУ.

Відсоток допомоги залежно від страхового стажу

Допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

 • 50% — якщо страховий стаж до 3 років;
 • 60% — коли страховий стаж від 3 до 5 років;
 • 70% — якщо страховий стаж від 5 до 8 років;
 • 100% — коли страховий стаж понад 8 років.

Право на виплату 100% лікарняних незалежно від стажу мають такі категорії працівників:

 • особи, віднесені до 1 — 3 категорій «інвалідів», постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • один із батьків (особа, яка їх замінює), який доглядає хвору дитину віком до 14 років, потерпілу від Чорнобильської катастрофи;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону про статус ветеранів;
 • особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом № 1584;
 • донори, які мають право на пільгу відповідно до ст. 10 Закону про донорство.

Як розрахувати страховий стаж, якщо страхові внески сплачено в розмірі менше, ніж мінімальний страховий внесок?

Мінімальний розмір внеску — це сума єдиного соціального внеску, який сплачується з розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно з частиною третьою ст. 21 Закону про соціальне страхування якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

 

Приклад

Працівника прийнято на роботу 04.12.2015 р. Страховий стаж згідно з наданою формою ОК-7 становить 7 років 10 місяців. За грудень 2015 р. нараховано заробітну плату в сумі 1800 грн., а за січень 2016 р. — 900 грн. (частину місяця працівник перебував у відпустці без збереження зарплати). Працівник хворів з 10.02.2016 р. по 15.02.2016 р. Який розмір страхового стажу на момент настання страхового випадку?

За грудень 2015 р. нарахований ЄСВ — 666 грн. (1800 × 37%), утриманий — 64,80 грн. (1800 × 3,6%).

За січень 2016 р. нарахований ЄСВ — 198 грн. (900 × 22%).

Розмір мінімального внеску: у грудні 2015 р. — 559,47 грн (1378 × (37% + 3,6%); у січні 2016 р. — 303,16 грн. (1378 × 22%).

За грудень 2015 р. ЄСВ сплачено у сумі 730,80 грн. (666 + 64,80), що більше мінімального страхового внеску, тому до страхового стажу місяць зараховують повністю.

За січень 2016 р. ЄСВ, нарахований на заробітну плату (198 грн.), менший від мінімального страхового внеску (303,16 грн.). У такому випадку страховий стаж визначається пропорційно сумі сплаченого із зарплати ЄСВ: 198 грн. : 303,16 грн. = 0,65 міс.

Отже, на день настання страхового випадку страховий стаж становить 7 років 11,65 місяців (7 років 10 місяців + 1 місяць + 0,65 місяців), що дає право на оплату лікарняного в розмірі 70% середньої заробітної плати.

Зміна страхового стажу на момент настання страхового випадку

У випадку якщо у період тимчасової непрацездатності набуто страхового стажу, що дає право на більший розмір виплати, то виникає питання, який відсоток використовувати для оплати лікарняного.

Право на оплату тимчасової непрацездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (абзац другий частини 1 ст. 19 Закону про соціальне страхування). Водночас на сьогодні законодавством встановлено термін подання листка непрацездатності не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тому страховий стаж для оплати лікарняного визначають на дату настання страхового випадку, а саме на день, яким відкрито листок непрацездатності.

Страховий стаж для сумісників

Відповідно до ст. 31 Закону про соціальне страхування підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у разі роботи за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Крім того, сумісник має надати довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Для розрахунку лікарняних потрібні відомості про страховий стаж з Держреєстру за усіма місяцями роботи. Тому сумісники мають самі звернутися до органів ПФУ для отримання відомостей за формою ОК-7.

Ненадання форми ОК-7 роботодавцю не позбавляє працівника-сумісника права на отримання матеріального забезпечення за наданою копією лікарняного.

У такому випадку допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю має призначатися виходячи із страхового стажу у встановленому порядку, оскільки підстави для відмови у призначенні матеріального забезпечення, визначені ст. 23 Закону про соціальне страхування, відсутні.

Отже, якщо сумісник не надав відомостей про страховий стаж, роботодавець може звернутися до органу ПФУ та отримати дані за період, протягом якого працівник перебуває з ним у трудових відносинах. На підставі цих матеріалів можна провести розрахунок лікарняних. Після надання сумісником форми ОК-7 з відомостями про весь страховий стаж можна здійснити перерахунок оплати лікарняного.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42