Оплата труда

Праця на дому

На сьогодні в Україні поширеною є нестандартна форма зайнятості — праця на дому, яка має свої переваги як для роботодавця, так і для самого працівника. Однак чинним законодавством такий вид праці майже не врегульовується. Тому в цій статті дізнаємося, що таке надомна праця, її особливості, як вона оформлюється та як оплачується.


Особливості та регулювання

Праця надомних працівників регулюється Положенням № 275 з урахуванням того, що його норми, які суперечать законодавству України, не діють, а також колективним та трудовим договорами. Також на них поширюються норми КЗпП України.

Конвенція № 177 не ратифікована Україною, тому її положення та норми не є обов’язковими до застосування.

Згідно з Рекомендацією № 184 термін «надомна праця» означає роботу, яку особа виконує:

 • за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;
 • за винагороду;
 • з метою виробництва товарів або послуг згідно з вказівками роботодавця.

При цьому зазначено, що особи зі статусом найманих працівників не стають надомниками в розумінні Рекомендації № 184 через самий лише факт виконання ними час від часу роботи вдома, а не на своєму звичайному робочому місці (наприклад, бухгалтери змушені час від часу працювати вдома, особливо у звітний період).

Перелік професій, який би давав право на проведення робіт вдома, законодавчо не визначений. Переважне право на укладення трудового договору про роботу вдома надається особам (див. схему).

Схема

Оформлення трудового договору

Оскільки в законодавстві не визначено особливий порядок або умови оформлення трудових договорів із працівниками-надомниками, то можна зробити висновок, що на них поширюється дія тих самих норм трудового законодавства, як і на будь-яких інших працівників.

Відповідно до КЗпП трудовий договір із працівниками укладається, як правило, у письмовій формі. В ньому мають бути найбільш повно викладено як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні обов’язки сторін.

Приймання на роботу надомника оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (ст. 24 КЗпП).

Згідно з п. 8 Положення № 275 на надомників, які раніше не працювали, трудові книжки заводяться після здавання ними першого виконаного завдання. У такому самому порядку заносяться записи в трудові книжки тих надомників, які вже мають книжки.

Під час оформлення на роботу надомника слід ознайомити під розписку з нормативними актами підприємства, зокрема:

 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • колективним договором;
 • посадовою (робочою) інструкцією.

Крім того, до початку роботи надомник, як і інші працівники, має в установленому порядку пройти навчання та інструктаж з охорони праці.

Робоче місце

Робочим місцем надомника може бути його квартира або інші приміщення, які йому належать, у тому числі не за місцезнаходженням (юридичною адресою) підприємства, тобто в іншій місцевості (населеному пункті).

Квартира надомника має відповідати певним вимогам. Зокрема, у п. 9 Положення № 275 зазначено, що організація трудових процесів удома допускається лише для осіб, які мають потрібні житлово-побутові умови. Обстежують житлово-побутові умови надомника представник роботодавця за участю представника профспілкового органу, а також у потрібних випадках — представники органів санітарного та/або пожежного нагляду. Якщо на підприємстві профспілковий орган відсутній, до обстеження доцільно долучити членів представницького органу трудового колективу, наприклад ради трудового колективу.

Оплата праці

У більшості випадків оптимальною вважається оплата праці надомників за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам до її якості. Водночас Положення № 275, крім зазначеної системи оплати, рекомендує також застосовувати акордну оплату праці (тобто давати завдання на виконання не окремої роботи, а цілого комплексу, за який в цілому і здійснюється оплата).

За погодженням сторін надомнику можуть відшкодовуватись витрати, пов’язані з виконанням для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо).

Оскільки надомники розподіляють робочий час на свій розсуд і оплата праці провадиться за фактично виконану роботу, табель обліку робочого часу на таких працівників не ведеться.

Водночас роботодавець зобов’язаний:

 • вести облік усіх надомників, яким він надає роботу;
 • вести реєстраційні листи робочих завдань, доручених надомнику, із зазначенням:
 • часу, відведеного для виконання завдань;
 • тарифних ставок оплати праці;
 • витрат, пов’язаних з виконанням для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо).

Розірвання трудового договору

Розірвання трудового договору з надомником здійснюється у загальновстановленому порядку, як і для всіх інших працівників згідно з вимогами КЗпП. Але й тут є своя специфіка. Наприклад, розірвати трудовий договір з ініціативи роботодавця за прогул (або за відсутність на роботі понад 3 год. протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП) буде дуже складно, адже надомник кожен день працює на робочому місці (тобто вдома).

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42