Налог на прибыль

Коригування фінансового результату

Підприємство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Чи має право таке підприємство застосовувати деякі коригування, крім від’ємного значення минулих періодів, наприклад, вартість оплати відпусток, здійснених за рахунок резерву, сформованого до 01.01.2015 р.?


Перелік різниць, на які здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, встановлено розділом ІІІ Податкового кодексу. Такі різниці є обов’язковими для платників, що зобов’язані здійснювати таке коригування.

Тому платник, який прийняв рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування, скориставшись таким правом згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, має право не застосовувати різниці, встановлені розділом ІІІ цього Кодексу, крім від’ємного значення попередніх періодів. При цьому застосування інших різниць, що не пов’язані з різницями, передбаченими розділом ІІІ Кодексу, такому платнику не заборонено.

Так, згідно з п. 24 підрозділу 4 Податкового кодексу до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01.01.2015 р. за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до зазначеної дати відповідно до національних ПБО або МСФЗ, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42