Оплата труда

Індексація грошових доходів — 2016

Індексація доходів населення проводиться з метою підтримання життєвого рівня громадян в умовах зростання цін. Індексацію віднесено до державних соціальних гарантій, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
Правила та умови проведення індексації, що діють на сьогодні, читайте в цій статті.


Нормативна база

Правові, економічні та організаційні основи проведення індексації грошових доходів громадян визначено Законом про індексацію.

Індексація грошових доходів — це механізм підвищення грошових доходів населення, що дає змогу частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих цін і послуг.

Цим Законом визначено об’єкти індексації, підстави для проведення індексації та джерела коштів на проведення індексації.

Правила обчислення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) та сум індексації визначено Порядком № 1078, норми якого поширюються на усі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також на фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Схема

 

Індекс споживчих цін для проведення індексації

ІСЦ — це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення.

Для проведення індексації грошових доходів населення ІСЦ обчислюється наростаючим підсумком.

Розрахунок ІСЦ для проведення індексації здійснюється підприємствами, установами та організаціями на основі щомісячних ІСЦ, які обчислюються Держстатом України і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікуються в офіційних періодичних виданнях, а також на сайті Держстату України (www.ukrstat.gov.ua).

Схема

Підстави для проведення індексації

Індексація грошових доходів громадян проводиться у разі, коли величина ІСЦ, обчислена наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, який з січня 2016 р. становить 103%.

Поріг індексації — це величина ІСЦ, яка дає право на проведення доходів громадян.

Для проведення подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється за місяцем, у якому відбувається перевищення порогу індексації.

Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією проводиться з місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ, на підставі якого відбувається перевищення порогу індексації.

Величина доходу, яка підлягає індексації

Грошові доходи індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, й щороку затверджуються законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Визначення суми індексації

Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділений на 100%.

ПРИКЛАДИ 1, 2

Œ1  ІСЦ за січень 2016 р. становить 100,9%. Цей індекс опубліковано у лютому 2016 р. Оскільки зазначений індекс не перевищує поріг індексації (103%), право на індексацію у місяці, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей індекс, тобто у березні 2016 р., не настає.
Якщо умовно ІСЦ у лютому 2016 р. становить 102,2%, то право на індексацію відбудеться у квітні 2016 р. на 3,1% (1,009 × 1,022 × 100 — 100).

  Заробітна плата у квітні 2016 р. становитиме 4500 грн., величина приросту ІСЦ 3,1%. Сума індексації нараховується на частину заробітної плати, що не перевищує прожитковий мінімум, і становитиме 42,72 грн.  (1378 × 3,1 : 100).

Базовий місяць при проведенні індексації

Порядком № 1078 визначення терміна «базовий місяць» не передбачено.

Однак п. 5 цього Порядку передбачено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, значення ІСЦ приймається за 1 або 100%.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини ІСЦ порогу індексації.

ПРИКЛАДИ 3, 4, 5, 6

ŽПідвищення посадового окладу відбулося у січні 2016 р.
Посадовий оклад підвищено з 2000 грн. до 2500 грн. При цьому працівник отримував надбавку за напруженість у роботі в розмірі 20% від посадового окладу та премію в розмірі 10%.
Величина приросту ІСЦ для проведення індексації становила 42,2%, сума індексації — 581,52 грн. (1378 × 42,2 : 100).

Враховуючи те, що у січні 2016 р. відбулося підвищення посадового окладу,
то при визначенні суми підвищення враховуються всі складові заробітної плати. Заробітна плата до підвищення становила 2600 грн.
(2000 + (2000 × 0,2) + (2000 × 0,1), а після підвищення 3250 грн.
(2500 + (2500 × 0,2) + (2500 × 0,1).

Оскільки сума підвищення заробітної плати 650 грн. (3250 — 2600) перевищила суму індексації 581,52 грн., у січні 2016 р. значення ІСЦ для проведення індексації приймається за 1 або 100%. Сума індексації у січні не нараховується, а для проведення подальшої індексації ІСЦ розраховується з лютого 2016 р.

4  Підвищення посадового окладу відбулося у січні 2016 р.
Посадовий оклад підвищено з 2000 грн. до 2300 грн. При цьому працівник отримував надбавку за напруженість у роботі в розмірі 15% від посадового окладу та премію в розмірі 10%. Величина приросту ІСЦ для проведення індексації становила 42,2%, сума індексації — 581,52 грн. (1378 × 42,2 : 100).

Враховуючи те, що відбулося підвищення посадового окладу у січні 2016 р., при визначенні суми підвищення враховуються всі складові заробітної плати. Заробітна плата до підвищення становила 2500 грн. (2000 + (2000 × 0,15) + (2000 × 0,1), а після підвищення — 2875 грн. (2300 + (2300 × 0,15) + (2300 × 0,1).

Оскільки сума підвищення заробітної плати 375 грн. (2875 — 2500)
не перевищила суму індексації 581,52 грн., у січні 2016 р. сума індексації визначається як різниця між сумою підвищення заробітної плати та сумою індексації і становить 206,52 грн. (581,52 — 375).

Для проведення подальшої індексації ІСЦ розраховується з лютого 2016 р.

5  Умови прикладу 4, але наступне підвищення заробітної плати відбудеться у липні 2016 р.

При цьому у травні 2016 р. відбудеться право на нарахування індексації
на підставі величини приросту ІСЦ 3,9%, яка склалась з урахуванням умовних значень ІСЦ за лютий 2016 р. — 101,9% та березень 2016 р. — 102%
(1,019 × 1,020 × 100 — 100).

У такому випадку сума індексації у 2016 р. має становити у лютому — квітні 206,52 грн., у травні — 263,07 грн. (206,52 + (1450 (прожитковий мінімум з травня) × 3,9%). У червні та липні 2016 р. сума індексації становитиме також 263,07 грн.

Заробітна плата у липні 2016 р. становитиме 3000 грн.
(2300 + 100 + (2400 × 0,15) + (2400 × 0,1), яка зросте за рахунок підвищення посадового окладу на 100 грн. та відповідного збільшення надбавки за напруженість у роботі та премії. Сума підвищення заробітної плати становитиме
125 грн. (3000 — 2875).

Сума індексації у липні 2016 р. становитиме 138,07 грн. (263,07 — 125).

Для проведення подальшої індексації ІСЦ розраховується з серпня 2016 р.

6  ‘Умови прикладу 4, але наступне підвищення заробітної плати відбудеться у липні 2016 р. за рахунок підвищення розміру надбавки за напруженість у роботі з 15% на 25%. Посадовий оклад при цьому не змінюється.

Враховуючи те, що не відбувається підвищення посадового окладу, а лише збільшується відсоток надбавки, нарахування сум індексації зберігається і ця сума не зменшується на суму підвищення заробітної плати

Умови проведення індексації

Для новоприйнятих працівників та тих, яких прийнято за переведенням

Відповідно до п. 102 Порядку № 1078 передбачено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, а також для новоприйнятих працівників, обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник.

Для працівників, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Обчислення ІСЦ для проведення індексації для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник (п. 102 Порядку № 1078). 

Для працюючих пенсіонерів

Згідно з п. 9 Порядку № 1078 працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується заробітна плата. Індексація пенсії або щомісячного довічного грошового утримання проводиться після індексації заробітної плати на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його заробітної плати, проіндексована її сума і сума індексації.

У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Підприємства, установи та організації зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати органам, які призначають і виплачують пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації.

На підставі поданої інформації органи, які призначають і виплачують пенсію, здійснюють перерахунок сум індексації пенсій.

У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним орган також подає відповідну довідку до органу, який призначає і виплачує пенсію, для проведення індексації пенсії згідно з Порядком № 1078.

Після звільнення пенсіонера з роботи обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації пенсії здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення його пенсії.

У разі працевлаштування пенсіонера на строк, що не перевищує місяця, або за період виконання ним робіт, пов’язаних з організацією та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського референдуму, індексація пенсії проводиться як непрацюючому пенсіонерові без урахування оплати праці.

ПРИКЛАДИ 7, 8

’7  Підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам на підприємстві відбулося у грудні 2015 р.

Для проведення індексації ІСЦ розраховується з січня 2016 р. Право на індексацію у 2016 р. відбувається умовно у квітні на 3,1%.

Працівника приймають на роботу (за переведенням або як новоприйнятого) у квітні 2016 р. Отже, для такого працівника у квітні 2016 р. також має бути нараховано індексацію на 3,1%.

“8  Підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам на підприємстві відбулось у грудні 2015 р.

Для проведення індексації ІСЦ розраховується з січня 2016 р. Право на індексацію у 2016 р. відбувається умовно у квітні на 3,1%. Цей індекс зберігається також у травні — липні 2016 р.

Працівник, який перебував у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, приступає до роботи у липні 2016 р. Отже, для такого працівника у липні 2016 р. також має бути нараховано індексацію на 3,1%.

Для осіб, які працюють за сумісництвом

Особам, які працюють за сумісництвом, у першу чергу індексується заробітна плата за основним місцем роботи.

Відповідно до п. 7 Порядку № 1078 особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та індексованого доходу.

На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.

Стипендії та заробітні плати працюючим студентам

Обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено.

У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендію їй було знову або вперше призначено (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення ІСЦ здійснюється з місяця призначення стипендії.

У разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав право на отримання стипендії, обчислення ІСЦ для проведення індексації цієї стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено у навчальному закладі до переведення.

У місяці, в якому відбувається підвищення розміру стипендії, значення ІСЦ приймається за 1 або 100%. Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації стипендії здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення розміру стипендії.

Сума індексації у місяці підвищення стипендії не нараховується, якщо розмір підвищення стипендії перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії.

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці визначається як різниця між сумою індексації і розміром підвищення стипендії.

У разі збільшення учням і студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії як таким, що мають 10 — 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності 5 за п’яти-бальною шкалою оцінювання, а також призначення інших академічних стипендій за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами (стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії), обчислення ІСЦ для індексації стипендії продовжує здійснюватись з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії.

У разі якщо студент працює, в першу чергу індексується розмір стипендії у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Стипендіатам із числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва і одночасно працюють, на їх вимогу професійно-технічні та вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.

Для працівників-відрядників

Індексація заробітної плати працівників, які працюють за відрядною формою, здійснюється відповідно до Порядку № 1078. Значення ІСЦ приймається за 1 або 100% у місяці підвищення тарифних ставок (окладів). У разі якщо заробітна плата збільшується залежно від збільшення обсягу робіт без перегляду тарифної ставки, проведення індексації зберігається й надалі.

При цьому п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та положень цього Порядку.

Тобто госпрозрахунковим підприємствам та організаціям надано право визначати умови проведення індексації у колективних договорах з урахуванням норм чинного законодавства.

У разі неповного робочого часу

Передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078).

Джерела коштів на проведення індексації

Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню.

Додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать виплати, що індексуються. Виплати у зв’язку з індексацією підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

ПРИКЛАДИ 9, 10

9 Працівник перебував у відпустці та відпрацював 15 робочих днів із 21, встановленого за графіком робочого часу.

Сума індексації у такому випадку визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить при величині ІСЦ 3,1% — 42,72 грн. (1378 × 3,1 : 100).

Виплата визначеної суми індексації здійснюється пропорційно відпрацьованим робочим дням і становить 30,51 грн. (42,72 : 21 × 15).

За шість робочих днів, коли працівник перебував у відпустці, він отримав середню заробітну плату, при розрахунку якої враховуються суми індексації.

•10 Працівник працює на 0,75 ставки. Сума індексації із розрахунку повної ставки 42,72 грн. (1378 × 3,1 : 100). Якщо працівник відпрацював 0,75 ставки, то індексація має становити 32,04 грн. (42,72 × 0,75).

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42