Налог на прибыль

Зменшення фінансового результату

На початок року у підприємства обліковується сальдо створеного резерву (забезпечення) на неліквідні товари. На кінець року ці витрати сторнуються, за рахунок чого збільшується фінансовий результат до оподаткування. Чи виникає податкова різниця щодо зменшення фінансового результату?


Підпунктом 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 та 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Це означає, що згідно із зазначеною нормою платник податку може зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) на суму коригування (зменшення) таких резервів та забезпечень за рахунок його сторнування, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42