НДФЛ

Відчуження майна за договором довічного утримання

Розглянемо, як оподатковуються доходи, отримані фізичною особою — резидентом у разі відчуження нею нерухомого (рухомого) майна фізичній особі — резиденту за договором довічного утримання та одержання взамін такого відчуження матеріального забезпечення (грошової компенсації).


Статтею 744 Цивільного кодексу встановлено, що за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Згідно зі ст. 748 цього Кодексу набувач стає власником майна, переданого йому за договором довічного утримання (догляду), відповідно до ст. 334 зазначеного Кодексу.

Так, цією статтею встановлено, що право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Отже, за своєю правовою природою договір довічного утримання є відчуженням нерухомого або рухомого майна, що передається у власність другій стороні, і для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб розглядається як продаж такого майна.

Крім того, частиною першою ст. 749 Цивільного кодексу передбачено, що у договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені, зокрема, всі види матеріального забезпечення.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 — 173 Податкового кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу) та інші доходи, крім зазначених у ст. 165 зазначеного Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Пунктом 162.1 ст. 162 Податкового кодексу визначено, що платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження у Україні.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна регулюється статтями 172 — 173 Податкового кодексу, згідно з пунктами 172.8, 173.8 яких встановлено, що для цілей цих статей під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомого (рухомого) майна, крім їх успадкування та дарування.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 цього Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%, визначеною п. 167.2 ст. 167 зазначеного Кодексу (п. 172.2 ст. 172 Кодексу).

У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.

Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (довічного утримання), але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (абзац перший п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу).

Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, що, зокрема, продає (передає) нерухомість до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (довічного утримання) (пп. «а» п. 172.5 ст. 172 зазначеного Кодексу).

Водночас згідно з п. 173.1 ст. 173 цього Кодексу дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5%, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

При цьому дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Відповідно до п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу як виняток із положень п. 173.1 цієї статті дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%, визначеною п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу.

Для цілей п. 173.4 ст. 173 цього Кодексу платник податку самостійно визначає суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи.

Враховуючи вищезазначене, якщо за договором довічного утримання відчужується (продається) нерухоме (рухоме) майно, то дохід фізичної особи — резидента (відчужувача) включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно з окремими положеннями статей 172 — 173 Податкового кодексу й оподатковується за ставкою податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.

Водночас не підлягає оподаткуванню дохід відчужувача, отриманого за договором довічного утримання відповідно до п. 172.1 ст. 172 зазначеного Кодексу та абзацу першого п. 173.2 ст. 173 цього Кодексу.

У разі якщо за договором довічного утримання відчужувач отримує дохід у вигляді матеріального забезпечення (грошової компенсації), такий дохід на підставі пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відчужувача та оподатковується за ставкою 18%, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42