НДФЛ

Дострокове розірвання договору добровільного страхування життя

Про те, яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором викупна сума, яка виплачується платнику податку за договором добровільного страхування життя у разі його дострокового розірвання, йтиметься в цьому матеріалі.


Відповідно до ст. 6 Закону № 85 добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону № 85. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору (ст. 16 Закону № 85).

Згідно зі ст. 28 цього Закону дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу. Крім того, до цього переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Зокрема, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається викупна сума, отримана платником податку за договором страхування життя від страховика-резидента, іншого, ніж довгострокове страхування життя, в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за цим договором (пп. «а» пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 зазначеного Кодексу).

Також пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу встановлено, що порядок застосування пп. 165.1.27 цього пункту та цього підпункту визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Розпорядженням № 997 затверджено порядок застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену  ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку у 2016 р. становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку.

Також п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі — збір).

Відповідно до пп. 1.1 вищезазначеного пункту платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, зокрема фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу.

Підпунктом 1.7 цього пункту передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Водночас якщо розмір викупної суми перевищує суму внесених страхових платежів за договором добровільного страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя, то частина такого перевищення включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і збором на загальних підставах.

«Горячие линии»

Дата: 24 января, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42