Налог на имущество

Визначення суми податку, якщо площа квартири перевищує 300 м2

Як юридичній особі відобразити в декларації з податку на нерухоме майно суму податку з об’єкта житлової нерухомості — квартири площею 350 м2, збільшену на 25 000 грн. на рік?


Згідно з пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу юридичні особи — платники податку на нерухоме майно самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Підпунктом «ґ» пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 зазначеного Кодексу визначено, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» — «г» » пп. 266.7.1 цього пункту, збільшується на 25 000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Формою податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом № 408 (далі — декларація), передбачено заповнення в табличній частині декларації колонки 7 «Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника». В цій колонці зазначається річна сума податку (в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків)), яка розраховується виходячи із загальної площі об’єкта нерухомості на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Отже, за наявності у власності юридичної особи — платника податку об’єкта житлової нерухомості — квартири загальною площею 350 м2, зазначений показник визначається за формулою:

(колонка 3 «Загальна площа об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості» × колонка 4 «Ставка податку» — колонка 6 «Сума пільги зі сплати податку» (заповнюється відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, прийнятого згідно з пп. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу)) + 25 000 грн.

Значення колонки 7 декларації розбивається на чотири квартали та зазначається у колонках 8 — 11. При цьому, розбиваючи річну суму рівними частинами щокварталу, округлення відбувається так:

  • за І, ІІ і ІІІ квартали звітного року округлення здійснюється за загальними правилами округлення;
  • за останній IV квартал звітного року сума податку визначається як різниця річної суми податку та суми податку за перші три квартали.

 

Приклад. Об’єкт оподаткування — квартира, ставка податку — 1% мін. заробітної плати на 01.01.2016 р., пільгу не встановлено.


з/п

Тип об’єкта
житлової та/або нежитлової
нерухомості
(зазначається код*)

Загальна площа об’єкта
житлової та/або
нежитлової
нерухомості**

Ставка податку

Код пільги

Сума пільги із сплати
податку***

Річна сума податку
на нерухоме майно,

яка підлягає сплатіза даними платника8, 9

І квартал8

ІІ квартал8

ІІІ квартал8

ІV квартал8***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

350,00

13,78

-

-

29 812,55

7453,13

7453,13

7453,13

7453,11

 

 

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42