Налог на прибыль

Продаж товарів нерезиденту згідно з договором комісії

Комісіонер за дорученням комітента здійснював реалізацію товару нерезиденту, якого включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У 2015 р. цю країну з переліку виключено. Чи вважаються контрольованими операції між комісіонером та нерезидентом та між комітентом і нерезидентом?


Відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податку, які здійснюються:

  • з пов’язаною особою — нерезидентом;
  • з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  • через комісіонерів-нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 — 39.2.1.3 та 39.2.1.5 пп. 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, операції з продажу товарів нерезиденту згідно з договором комісії через нерезидента-комісіонера підпадають під визначення контрольованих незалежно від статусу такого нерезидента.

Якщо ж такі операції здійснюються згідно з  договором комісії через резидента-комісіонера, то ці  операції підпадають під визначення контрольованих у  разі досягнення відповідних обсягів, якщо країну резиденції покупця-нерезидента включено до  переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України на  момент здійснення такої операції.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42