Налог на прибыль

Відображення доходів, виплачених нерезиденту

Підприємство — платник єдиного податку у 2015 р. здійснювало виплату доходів нерезиденту. Чи необхідно було відобразити таку операцію у декларації з податку на прибуток?


Згідно з пунктами 49.1 та 49.2 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за звітний період у встановлені Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Згідно з п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Таким чином, у разі виплати доходу нерезиденту юридична особа — платник єдиного податку за підсумками податкового (звітного) періоду, в якому здійснено такі виплати (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік), повинна подати до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток підприємства із заповненими рядками 23 — 25 та додатком ПН до неї.

 

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42