РРО. Наличные

Використання РРО при сплаті пенсіонерами членських профспілкових внесків

Статтею 1 Закону про профспілки визначено, що професійна спілка (профспілка) — це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Член профспілки — це особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Відповідно до ст. 42 зазначеного Закону за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісяця і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку, є Закон про РРО, який є спеціальним законом.

Згідно зі ст. 2 цього Закону розрахункова операція — це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) — оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Враховуючи зазначене, Закон про профспілки однозначно визначає порядок утримання з працівників — членів профспілки членських профспілкових внесків.

Водночас порядок приймання членських профспілкових внесків від непрацюючих членів профспілки, у тому числі пенсіонерів, чинним законодавством не визначено.

Утримання членських внесківце не розрахункова операція, а позареалізаційні надходження, тому застосування РРО є необов’язковим за умови оприбуткування до каси профспілкової організації членських внесків готівкою відповідно до вимог Положення №  637.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42