Социальное страхование

Звітуємо по коштах ФСС з ТВП

У цій статті розглянемо, як формується та подається страхувальниками звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, як виправити помилки про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок надміру нарахованих раніше сум допомоги.


Способи подання звітності

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП (далі — Звіт) подається до органів Фонду соціального страхування (далі — Фонд) страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) (далі — місце обліку).

На вибір страхувальника звіт подається в один із способів:

 • в електронній формі (електронна форма звіту має відповідати паперовій);
 • на паперових носіях (завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності);
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (але здійснити таке відправлення потрібно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів).

У яких випадках Звіт не подається

Звіт не подається у разі:

 • відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
 • наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом у звітному кварталі.

У разі якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), Звіт за цей звітний період подається до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

Формування звіту

Звіт подається згідно з додатком 1 до Порядку № 4 та складається із головної частини та двох таблиць (таблиця I та таблиця II). У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, та реквізити страхувальника.

У звіті проставляються дані за всіма передбаченими ним показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

Таблиця I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» заповнюється у гривнях з копійками.

У таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів» наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Виявлення та виправлення помилок

У разі виявлення помилки у Звіті страхувальник має право до кінцевого терміну його подання повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, не пізніше 20 числа, наступного за звітним періодом місяця.

У разі якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним Звіті, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок органу Фонду за місцем обліку.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і має містити таку інформацію:

 • найменування страхувальника;
 • реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
 • період виявлення помилки;
 • зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;
 • суму відкоригованих внесків або витрат;
 • суму донарахованої пені;
 • дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримано.

Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок надміру нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I Звіту.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, у тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II Звіту.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42