Другие налоги

Внесення змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами

Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу підставами для внесення змін до облікових даних платників податків в контролюючих органах є: інформація органів державної реєстрації, інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків, документально підтверджена інформація, що надається платниками податків, інформація суб’єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків, рішення суду, що набрало законної сили.
Розглянемо, чи необхідно особам, які здійснюють операції з товарами, подавати до контролюючих органів та митниць ДФС відомості про зміну місцезнаходження (місця проживання) керівника, бухгалтера, відкриття рахунку тощо.


Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) та інформаційними системами контролюючих органів стосовно юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі.

Інформацію про відкриття/закриття рахунків платника податків ДФС України отримує від Нацбанку України, банків та інших фінансових установ в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу Інформаційного порталу ДФС у день відкриття/закриття рахунків.

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з главою 6 Податкового кодексу, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів (п. 66.5 ст. 66 цього Кодексу).

Отже, платники податків, відомості про яких вносяться до Єдиного державного реєстру, для внесення змін до облікових даних звертаються тільки до суб’єкта державної реєстрації. А безпосередньо до контролюючого органу платник податків подає тільки ті відомості, інформація про які не вноситься до Єдиного державного реєстру. Зокрема, такими даними є відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.

В контролюючих органах інформація про платників податків, отримана для їх обліку, вноситься до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб (далі — Єдиний банк даних юридичних осіб) та складових частин такого банку даних (реєстру платників податків — нерезидентів, реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції), а також Реєстру самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Внесення змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами, регулюється нормами Порядку № 552, який набрав чинності з 31.08.2015 р.

Зазначеним порядком удосконалено та суттєво спрощено процедури, пов’язані з внесенням змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами.

Відповідно до п. 3 зазначеного Порядку облік осіб, які здійснюють операції з товарами, ведеться автоматизовано в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами (далі — Реєстр).

Реєстр ведеться централізовано ДФС у складі Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів ДФС (далі — ЄАІС), створеної відповідно до Податкового кодексу, а також у результаті взаємодії Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб. Тобто митниці ДФС отримують відомості, які містяться в Єдиному банку даних юридичних осіб та Реєстрі самозайнятих осіб контролюючих органів, у порядку взаємного обміну з цих реєстрів.

Даними, які не включаються до Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, є відомості про уповноважену особу, стосовно якої надається або відкликається право представляти інтереси особи, яка здійснює операції з товарами.

Отже, особа, яка здійснює операції з товарами (або її представник), звертається до відповідного підрозділу будь-якої митниці із заявою № 1-ЗЕД безпосередньо або засобами електронного зв’язку у разі виникнення змін у даних про уповноважених осіб.

Порядком № 552 також передбачено подання до митниці заяви за формою № 1-ЗЕД у разі зміни коду ЄДРПОУ або для фізичних осіб — підприємців — реєстраційного номера облікової картки платника податків, оскільки у цьому випадку змінюється обліковий номер особи.

Відповідно до розділу IV Порядку № 552 заява подається, приймається та опрацьовується в такому самому порядку, як і при взятті на облік особи, яка здійснює операції з товарами.

У разі подання заяви в паперовому вигляді особа може подати електронну копію такої заяви без застосування ЕЦП.

У разі подання особою, яка здійснює операції з товарами, заяви про зміну коду за ЄДРПОУ чи для фізичних осіб — підприємців — реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний підрозділ митниці не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви вносить такі зміни до Реєстру та у день внесення таких змін інформує особу про зміну облікового номера шляхом видачі або направлення поштою витягу. У разі подання особою заяви про внесення змін до облікового номера особи засобами електронного зв’язку витяг також направляється засобами електронного зв’язку.

Таким чином, особа (або її представник) звертається до відповідного підрозділу будь-якої митниці із заявою безпосередньо або засобами електронного зв’язку у разі виникнення змін у даних, що подаються для взяття на облік згідно з Порядком № 552, крім змін, які вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, у тому числі відомостей, що надійшли до цих баз даних із Єдиного державного реєстру.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42