НДС

Вирощування сільгосппродукції на орендованих земельних ділянках без права оренди

Підприємство вирощує сільськогосподарську продукцію на земельних ділянках, договори оренди щодо яких укладено, але державну реєстрацію прав оренди за такими договорами ще не здійснено. В якій податковій звітності з ПДВ (0110 чи 0121) мають бути відображені операції з реалізації такої продукції?


Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Тобто для віднесення підприємств до категорії сільськогосподарських основним критерієм є виробництво у відповідних обсягах сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах.

Згідно з п. 5 ПБО 7 та пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу земельні ділянки включено до першої групи основних засобів (фондів).

Таким чином, щодо земельних ділянок, які використовуються сільськогосподарським товаровиробником — суб’єктом спеціального режиму оподаткування, визначеного ст. 209 Податкового кодексу, має бути оформлено або право власності, або право оренди у встановленому законодавством порядку.

Належність земельної ділянки на праві власності чи оренди визначається відповідно до норм земельного законодавства України.

Статтею 125 Земельного кодексу передбачено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно зі ст. 17 Закону № 161 об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Отже, згідно з наведеними нормами виникнення права власності, права користування земельною ділянкою чи права оренди земельної ділянки пов’язано із державною реєстрацією відповідного правового акта, на підставі якого таке право надано.

За відсутності належним чином зареєстрованого правовстановлюючого документа відповідна земельна ділянка не може вважатися такою, що знаходиться у власності чи на праві оренди в особи, яка фактично володіє такою ділянкою.

Сільськогосподарська продукція, вироблена (вирощена) на орендованих земельних ділянках, державну реєстрацію прав оренди яких не здійснено, для цілей оподаткування ПДВ в умовах спеціального режиму оподаткування, визначеного ст. 209 Податкового кодексу, не може вважатися власно виробленою.

Операції з придбання товарів (послуг) для виробництва (вирощування) сільськогосподарської продукції на таких орендованих землях та операції з постачання виробленої (вирощеної) на таких землях сільськогосподарської продукції відображаються у податковій декларації з ПДВ з позначкою 0110.