НДФЛ

Останній день подання податкового розрахунку (форма № 1ДФ) за І квартал

До якого числа потрібно подати податковий розрахунок (форма № 1ДФ) за I квартал?


Платники податків, у тому числі податкові агенти, зобов’язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) (п. 51.1 ст. 51 цього Кодексу).

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу податковий розрахунок (форма № 1ДФ) подається лише у разі нарахування сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного кварталу.

Термін подання цього розрахунку передбачено пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, а саме: податкові декларації подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

При цьому відповідно до п. 49.20 цієї статті якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Отже, останній день подання податкового розрахунку (форма № 1ДФ) за І квартал — 10.05.2016 р.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42