НДФЛ

Чи надаватиметься ПСП на неусиновлену дитину?

Розглянемо, чи має право на податкову соціальну пільгу чоловік, який утримує трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких є його рідними, а одна дитина — дружини, яка ним не усиновлена.


Сімейні права та обов’язки

Виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини визначено у ст. 121 Сімейного кодексу, які ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Згідно з частиною другою ст. 51 Конституції та ст. 180 зазначеного Кодексу батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину може бути лише за рішенням суду (п. 2 ст. 188 Сімейного кодексу).

Крім того, ст. 181 цього Кодексу наведено способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину.

Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків стосовно дитини (ст. 141 Сімейного кодексу).

Водночас дитина може бути усиновленою, що передбачає прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду (статті 207 та 208 Сімейного кодексу).

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов’язки стосовно дитини, яку він усиновив, у такому самому обсязі, який мають батьки стосовно дитини (п. 4 ст. 232 цього Кодексу).

Право на ПСП

Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2016 р. — 689,00 грн.).

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2016 р. — 1930 грн.).

Водночас платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі 100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу (у 2016 р. — 689 грн.), у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 цього пункту).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та розмірі, передбаченими пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, та відповідної кількості дітей.

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви від платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Перелік таких документів та порядок їх подання затверджено постановою № 1227 (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

Однак такий платник при отриманні доходу у вигляді заробітної плати, розмір якої у 2016 р. не перевищує 3860 грн. на місяць (1930 грн. х 2), та при додержанні всіх інших вимог ст. 169 Податкового кодексу має право на застосування ПСП у розмірі 689 грн. у розрахунку на кожну свою дитину.

2016 р.

Загальна ПСП

ПСП для платників,
які утримують двох дітей віком до 18 років

689 грн.

689 грн. на кожну дитину

ПСП застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує 1930 грн.

ПСП застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує 3860 грн.