ЕСВ

Грошове забезпечення

Розглянемо, який розмір єдиного внеску встановлюється для військовослужбовців-інвалідів, яким виплачується грошове забезпечення.


Згідно з абзацом другим п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Для вищезазначених платників єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41% визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (частина 13 ст. 8 цього Закону).

Крім того, платниками єдиного внеску відповідно до абзацу сьомого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, зокрема, є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення згідно із законодавством для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

Для зазначених платників єдиний внесок нараховується, зокрема, на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи (абзац другий п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами (ст. 3 КЗпП).

Порядок проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях урегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, що покладають на громадян, які перебувають на такій службі, додаткові обов’язки і відповідальність.

Таким чином, на військовослужбовців, які проходять військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, КЗпП не поширюється.

Для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення згідно із законодавством для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, які є інвалідами, єдиний внесок встановлюється у розмірі 22% визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 цього Закону).

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42