Оплата труда

Переведення сумісника на основне місце роботи не потребує його звільнення

Працівника звільнено з підприємства, на якому він працював за основним місцем роботи. На іншому підприємстві він працює сумісником. Як прийняти його на роботу на основне місце? Чи слід для цього його звільняти як сумісника і сплачувати компенсацію за невикористану відпустку?


З метою реалізації права громадян України на працю працівники укладають трудові договори про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Передумовою для укладання трудового договору є розірвання трудового договору, який укладено раніше, або укладення трудового договору на роботу за сумісництвом відповідно до постанови № 245, Положення № 43.

Відповідно до ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Зазначене дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Якщо працівник оформляється на роботу за сумісництвом, то пред’являти трудову книжку йому необов’язково. Крім того, лише за бажанням працівника йому вносять запис до трудової книжки (окремим рядком) про роботу за сумісництвом за місцем основної роботи.

Згідно з п. 1 Положення № 43 сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Таким чином, працівника, якого оформлено на підприємство сумісником, звільняти не потрібно, адже місце його роботи не змінилося і трудові відносини не припинялися, а змінилися лише умови праці.

Оформлення переведення

Роботодавець має право перевести працівника з роботи за сумісництвом на основне місце роботи. Для цього працівнику необхідно написати відповідну заяву та надати належно оформлену трудову книжку, а роботодавцю видати наказ про переведення працівника з роботи за сумісництвом на основне місце роботи.

У випадку якщо за бажанням працівника до трудової книжки внесено запис про роботу за сумісництвом, то наступним (після запису про звільнення з основного місця роботи) має бути запис про переведення на основне місце роботи з посиланням на відповідний наказ.

Якщо у трудовій книжці запис про роботу за сумісництвом відсутній, то спочатку слід внести запис про прийняття на роботу за сумісництвом з посиланням на наказ, який видано раніше про прийняття на роботу за сумісництвом, а потім про переведення на основне місце роботи.

У разі відмови працівника від внесення запису про роботу за сумісництвом роботодавець розриває з ним трудовий договір про роботу за сумісництвом та укладає новий трудовий договір про роботу на підприємстві на певній посаді за основним місцем.

Щорічна основна відпустка та її компенсація

При переведенні працівника-сумісника на роботу на основне місце трудовий договір не припиняється, а продовжується і відповідно зберігається робочий рік, за який надається щорічна основна відпустка, оскільки дата прийняття на роботу залишається незмінною.

Якщо договір із сумісником було розірвано та укладено новий за основним місцем роботи, то відповідно до частини першої ст. 24 Закону про відпустки звільненому працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

При оформленні трудового договору за основним місцем роботи робочий рік для надання щорічної відпустки буде брати відлік з моменту укладення такого договору (ст. 6 Закону про відпустки).

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42