Таможенное дело

Оподаткування ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України та постачання послуг нерезидентами

Ввезення товарів на митну територію України

Згідно з пп. «в» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу операції платників податку з ввезення товарів на митну територію України є об’єктом оподаткування ПДВ.

Суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів, у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України, а також послуг відповідно до пп. «а» п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу відносяться до податкового кредиту.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку, зокрема, з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи почали такі товари використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, у разі ввезення товарів на митну територію України вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ст. 201 Податкового кодексу).

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій із ввезення на митну територію України товарів відповідно до п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 зазначеного Кодексу.

Відповідно до п. 187.8 цієї статті датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Отже, до складу податкового кредиту у разі здійснення операцій із ввезення товарів включаються суми ПДВ, зазначені у митній декларації та сплачені платником податку.

Ввезення на митну територію України безоплатно отриманих товарів

Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

Таким чином, ПДВ, сплачений при розмитненні ввезених на митну територію України товарів у разі їх безоплатного отримання, включається до складу податкового кредиту платника податку на підставі належним чином оформленої митної декларації.

При цьому платник податку згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 цієї статті, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені зазначеним Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку.

Постачання послуг нерезидентом на митній території України

Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Правила оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентом, місцем постачання яких визначена митна територія України, встановлено ст. 208 цього Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є:

  • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг,
  • або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Пунктом 190.2 ст. 190 Податкового кодексу визначено, що базою оподаткування для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Нацбанку України на дату виникнення податкових зобов’язань.

У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

Відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг.

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 Податкового кодексу (п. 208.2 ст. 208 цього Кодексу).

Суму нарахованого податку отримувач послуг — платник податку включає до складу податкових зобов’язань декларації за відповідний звітний період.

При цьому отримувач послуг від нерезидента — платник податку у порядку, визначеному ст. 201 зазначеного Кодексу, складає за такою операцією податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку за такою операцією. Складена та зареєстрована у ЄРПН податкова накладна отримувачем послуг від нерезидента є підставою для віднесення сум податку, зазначених у такій податковій накладній, до податкового кредиту у встановленому порядку.

Здійснення операцій з придбання у нерезидента послуг резидентом — неплатником ПДВ

Для цілей застосування правил розділу V Податкового кодексу, зокрема, щодо сплати податку отримувач послуг прирівнюється до платника податку (п. 208.5 ст. 208 розділу V Податкового кодексу). Тобто особа, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такою операцією.

Пунктом 7 розділу І Порядку № 21 зазначено, що отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, на митній території України, які відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники ПДВ, подають розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України (далі — Розрахунок).

Відповідно до п. 8 розділу І, п. 2 розділу ІІІ та п. 2 розділу VII Порядку № 21 Розрахунок належить до податкової звітності з ПДВ та подається особою, не зареєстрованою як платник ПДВ, до контролюючого органу за місцем її податкового обліку відповідно до встановленого законодавством порядку сплати ПДВ. При цьому Розрахунок подається до контролюючого органу тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.

Тобто якщо операції з придбання у нерезидента послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, здійснюються, наприклад, особою-резидентом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5%, то у такої особи як отримувача послуг від нерезидента виникає обов’язок щодо нарахування і сплати ПДВ до бюджету та подання податкової звітності з ПДВ, а саме Розрахунку.

Надання послуг нерезидентом резиденту за межами митної території України

Підпунктом «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 зазначеного Кодексу.

Пунктами 186.2 — 186.4 ст. 186 Податкового кодексу визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг, або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Відповідно до п. 186.4 цієї статті місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 та 186.3 вищезазначеної статті.

Наприклад, підпунктом «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу визначено, що при наданні консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем місцем постачання зазначених послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Тобто у разі надання резиденту послуг, визначених пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, місцем постачання зазначених послуг є митна територія України, а тому такі послуги підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою ПДВ.

Отже, операції з отримання послуг від нерезидента не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ за умови, що місце постачання таких послуг відповідно до ст. 186 Податкового кодексу розташовано за межами митної території України та зазначені операції підтверджені відповідними первинними документами (угода, акт виконаних робіт тощо).

Придбання товарів у нерезидента за межами митної території комісіонером-резидентом для постачання іншому нерезиденту

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України.

Місцем постачання товарів є фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (пп. «а» п. 186.1 ст. 186 Податкового кодексу).

Таким чином, якщо операції з придбання товарів у одного нерезидента і постачання товарів іншому нерезиденту здійснюються за межами митної території України, а самі товари фактично не ввозяться на митну територію України та не вивозяться, то за такими операціями у комісіонера-резидента не виникає об’єкта оподаткування ПДВ.

Водночас п. 186.4 ст. 186 Податкового кодексу визначено, що місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Тобто послуги, надані комітенту комісіонером-резидентом у межах договору комісії, підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою ПДВ. При цьому база оподаткування таких послуг визначатиметься виходячи з комісійної винагороди, отриманої комісіонером.

 

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42