Юридическая практика

Помилкова сплата ПДВ не є підставою для виникнення права на податковий кредит

Згідно з п. 198.2 ст. 198 та п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що виникають на дату подання митної декларації для митного оформлення.
Водночас не всі суми ПДВ, сплачені за митною декларацією, можуть бути віднесені до податкового кредиту.
Прикладом такої ситуації є справа, яку після її неодноразового розгляду судами починаючи з жовтня 2012 р. було закрито ухвалою Вищого адміністративного суду України (далі — ВАСУ) від 29.09.2015 р.


Судове рішення

Контролюючим органом було проведено документальну позапланову виїзну перевірку платника податків з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку за грудень 2011 р., січень 2012 р., за результатами якої складено відповідний акт перевірки.

В акті перевірки зазначено порушення платником податків:

  • п. 187.8 ст. 187,  пунктів 198.1 — 198.3, 198.6 ст. 198, п. 7 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу щодо безпідставного віднесення до податкового кредиту суми ПДВ, яку не підтверджено перевіркою за листопад та грудень 2011 р.;
  • пунктів 200.1, 200.3 ст. 200 Податкового кодексу щодо завищення суми від’ємного значення ПДВ за листопад та грудень 2011 р.;
  • пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу.

Зазначені порушення призвели до завищення суми заявленого бюджетного відшкодування за грудень 2011 р. в розмірі 250 683,00 грн., за січень 2012 р. — 237 525,00 грн.

Суть порушень зазначених норм Податкового кодексу полягала в тому, що платником податків імпортовано на митну територію України товари (фарбу друкарську), які звільнялися від оподаткування ПДВ до 01.01.2015 р., а тому суми сплаченого ПДВ при такому імпорті не відносяться до податкового кредиту.

На підставі висновків, викладених в акті перевірки, контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким платнику податків зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ у сумі 488 208,00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 244 104,00 грн.

ВАСУ погодився з правомірністю прийнятого контролюючим органом податкового повідомлення-рішення з огляду на таке.

Відповідно до п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Згідно з п. 7 підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) тимчасово, до 01.01.2015 р., звільнялись від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, визначених п. «о» частини першої ст. 19 Закону № 2097 (чинного на момент виникнення спірних правовідносин), для використання у власній виробничій діяльності.

Відповідно до п. «о» частини першої ст. 19 зазначеного Закону від сплати мита звільняються до 01.01.2015 р. товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00, і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та має згідно з УКТ ЗЕД такі коди: 3215 11 00 00 — фарба друкарська чорна, 3215 19 00 00 — фарба друкарська, крім чорної.

Пунктом 198.2 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8  ст. 187 цього Кодексу.

Судами встановлено, що у перевіреному періоді платник податків під час імпорту фарби друкарської жовтої, червоної, синьої, призначеної для офсетного друку (код товару 3215 19 00), та фарби друкарської чорної, призначеної для офсетного друку (код товару 3215 11 00), сплатив ПДВ при митному оформленні цієї продукції та за фактом такої сплати відобразив у податковій звітності відповідні суми податку у складі податкового кредиту.

Водночас за податковим законодавством, що є спеціальною нормою закону щодо спірних правовідносин, зазначені імпортні операції звільнено від оподаткування ПДВ, у зв’язку з чим у платника податків був відсутній обов’язок зі сплати цього податку при здійсненні митного оформлення товару (фарби друкарської), а відтак перераховані платником податків суми ПДВ за операціями, звільненими від оподаткування, є надміру сплаченим податком, щодо повернення якого існує окремий порядок.

При цьому факт безпідставної сплати ПДВ до бюджету не є обставиною, з якою ст. 198 Податкового кодексу пов’язує виникнення у платника права на податковий кредит.

Відповідно до вимог пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу бюджетне відшкодування — це відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V зазначеного Кодексу.

Згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Держбюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Пунктом 200.3 вищезазначеної статті зазначено, що при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до зазначеного Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу — зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

У п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу зазначено, якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то:

  • бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Держбюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов’я-зання, включеного до податкової декларації за поперед-ній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
  • залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Отже, віднесення платником податків сум ПДВ за операціями, звільненими від оподаткування, до складу податкового кредиту суперечить нормам статей 197, 198, 200 та п. 7 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу.