НДС

Безоплатна передача товарів/послуг

Який порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при безоплатній передачі товарів/послуг?


Пунктом 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що операції платників податку з постачання (у тому числі безоплатного) товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу є об’єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

  • в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу) та місце постачання яких розташовано за межами митної території України;
  • в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу, та операцій, передбачених п. 197.11 цієї статті);
  • в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
  • в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Отже, податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу нараховуються платником податку у випадку, якщо придбані/споруджені товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.

Операції з безоплатної передачі товарів/послуг платником згідно зі ст. 185 Податкового кодексу є об’єктом оподаткування ПДВ, а тому податкові зобов’язання з ПДВ під час здійснення таких операцій відповідно до п. 198.5 цієї статті не нараховуються, тобто сформований податковий кредит не коригується.

Водночас відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

Особливості складання податкової накладної при здійсненні операції з безоплатного постачання товарів/послуг визначено п. 15 Порядку № 1307.

Так, у разі якщо база оподаткування визначається виходячи з ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто якщо ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною.

У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, проставляється позначка відповідно до п. 8 Порядку № 1307:

15

Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

16

Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання

17

Складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42