Другие налоги

Заповнення уточнюючої податкової декларації екологічного податку

У цій статті розглянемо порядок заповнення уточнюючої декларації екологічного податку у разі виявлення помилок за минулий податковий період при обчисленні податкового зобов’язання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.


Основні елементи екологічного податку визначено ст. 243 Податкового кодексу.

Наказом № 715 затверджено форму податкової декларації екологічного податку (далі — декларація), невід’ємною частиною якої є додатки (розрахунки). Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування — викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до декларації не додається. Зокрема, розрахунок податкових зобов’язань з екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (далі — розрахунок) здійснюється у Додатку 1 до декларації (далі — Додаток 1).

Порядок заповнення уточнюючої Декларації

У графі «Порядковий №» декларації зазначається номер декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року податкових декларацій.

У разі подання копії декларації відповідно до п. 250.8 ст. 250 Податкового кодексу поряд з полем «копія» проставляється позначка.

У рядках 1.1 та 1.2 уточнюючої декларації зазначається період, податкові зобов’язання якого уточнюються (І, ІІ, ІІІ, ІV квартал та рік).

У рядку 2 зазначаються:

код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролю-ючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи; серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

код виду економічної діяльності (КВЕД);

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;

податкова адреса, поштовий індекс, міжміський код, тел./факс;

електронна адреса (за бажанням платника).

У рядку 3 зазначається найменування контролюючого органу, до якого подається Декларація (п. 250.1 ст. 250 Податкового кодексу).

У рядку 4.1 зазначається сума податкового зобов’язання за викиди в атмосферне повітря (сума рядків 4 додатків 1).

У рядку 4.1.1 — податкове зобов’язання, що збільшується або зменшується в результаті виправлення помилки (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1).

У рядку 4.1.2 — сума штрафу (сума рядків 7 додатків 1).

У рядку 4.1.3 — сума пені (сума рядків 8 додатків 1).

Порядок заповнення Додатка 1

У графі «Порядковий №» декларації зазначається номер декларації, до якої додаються такі додатки (розрахунки).

У графі «Розрахунок №» арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

У рядках 1.1 та 1.2 зазначається звітний (податковий) період, податкові зобов’язання якого уточнюються (І, ІІ, ІІІ, ІV квартал та рік)

У рядку 2 зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи; серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за -серією та номером паспорта.

У рядку 3.1 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

У рядку 3.2 зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення. Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).

У рядку 4 — податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (сума р. 4.1 + + р. 4.2 + ...).

У рядку 5 зазначається податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється.

У рядках 5.1 та 5.2 — сума податкового зобов’язання, яка збільшується або зменшується у зв’язку із виправленням помилки.

У рядку 6 зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до пп. «а» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (3%).

У рядку 7 зазначається сума штрафу (р. 5.1 ´ р. 6).

У рядку 8 — сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до пп. «а» пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу.

ПРИКЛАД

Виробничими потужностями підприємства під час здійснення господарської діяльності у ІV кварталі 2015 р. здійснено викиди у атмосферне повітря забруднюючими речовинами, які відносяться до І, ІІ та ІV класів небезпечності у обсягах: І клас — 0,142 т, ІІ клас — 0,471 т, ІІІ клас — 0,215 т.

Проте при визначенні суми податкових зобов’язань за ІV квартал 2015 р. підприємством не враховано суму податкових зобов’язань за обсяги викидів ІІ класу небезпечності та задекларовано суму податкового зобов’язання у розмірі 1197,72 грн.:

0,142 × 8334,95 = 1183,56 грн. (за викиди І класу небезпечності);

0,215 × 65,86 = 14,16 грн. (за викиди ІV класу небезпечності);

1183,56 + 14,16 = 1197,72 грн.

У результаті здійснення аналізу правильності декларування податкового зобов’язання з екологічного податку підприємством самостійно виявлено факт заниження податкового зобов’язання на суму 0,471 × 284,42 = 133,96 грн.

При виправленні помилки сума податкового зобов’язання за ІV квартал 2015 р. становить 1331,68 грн.:

1183,56 + 133,96 + 14,16 = 1331,68 грн.

При цьому сума штрафної санкції за заниження податкового зобов’язання, що самостійно узгоджується платником (пп. «а» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 глави 2 Податкового кодексу) становить 4,02 грн.:

133,96 × 0,03 = 4,02 грн.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42