Єдиный налог

Зміни в обліку платників єдиного внеску та реєстрі страхувальників

З 15.04.2016 р. набрав чинності наказ № 308, яким затверджено Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, затверджених наказом № 1162. Розглянемо їх детальніше.


Присвоєння класів професійного ризику виробництва

У зв’язку із встановленням з 01.01.2016 р. (з набранням чинності Законом № 909) ставки єдиного внеску у розмірі 22% та відміною диференційованих ставок єдиного внеску залежно від класу професійного ризику виробництва наказом № 308 виключено положення щодо присвоєння новоствореним платникам класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

Фонд соціального страхування у разі прийняття рішення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01.01.2016 р. направляє до контролюючого органу повідомлення, на підставі якого контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників і передає дані про зміну класу професійного ризику виробництва державному реєстратору.

Крім того, наказом № 308 внесено зміни до форми повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску (форма № 2-ЄСВ), якими виключено інформацію про клас професійного ризику виробництва відповідно до основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД і розмір єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва.

Припинення юридичних осіб

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Законом № 835 запроваджено нові процедури та документи (відомості) органів ДФС про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Водночас наказом № 308 затверджено форму відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску (форма № 11-ЄСВ).

Зняття з обліку платників єдиного внеску — юридичних осіб (відокремлених підрозділів)

Процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з припиненням платника єдиного внеску контролюючим органом розпочинаються та проводяться у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

  • відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
  • відомостей з Єдиного державного ре-єстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про припинення відокремленого підрозділу;
  • судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.

Контролюючий орган при отриманні одного із зазначених документів (відомостей) вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

Після отримання від державного ре-єстратора відповідних відомостей контролюючий орган проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Платник здійснює остаточні розрахунки на основі акта перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.

Контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, якщо: до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом було надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску; у платника єдиного внеску виникла заборгованість зі сплати єдиного внеску до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, то після погашення такої заборгованості контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У разі наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску відомості за формою № 11-ЄСВ разом із додатком надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.

Контролюючий орган знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку після надходження від державного ре-єстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Схема

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску контролюючим органом передаються до державного реєстратора.

Проведення спрощеної процедури припинення юридичної особи

У разі отримання від державного реєстратора відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган протягом 30 календарних днів з дати надходження таких відомостей надсилає державному реєстратору відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ.

Контролюючий орган здійснює зняття з обліку платника єдиного внеску після внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.

Зняття з обліку платників єдиного внеску — фізичних осіб — підприємців

Процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Керівник контролюючого органу після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей приймає рішення про проведення чи непроведення позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Платник єдиного внеску — фізична особа — підприємець знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтег-рованих карток.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску. Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску — фізичної особи — підприємця передаються до державного ре-єстратора.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення АТО, вищезазначені процедури та дії можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.