Акциз

Електронне адміністрування акцизного податку

Відпуск підакцизного пального через власну АЗС

Чи є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів операції з відпуску підакцизного пального через власну АЗС із застосуванням РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів за договором відповідального зберігання-відпуску власнику пально-мастильних матеріалів (далі — ПММ) (не іншим клієнтам)?


Відповідно до ст. 936 Цивільного кодексу України за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Згідно з пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) не вважаються продажем товарів операції з надання товарів, зокрема, у межах договорів схову (відповідального зберігання).

Підпунктом 14.1.212 цього пункту передбачено, що реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон про РРО), для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, — дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Податкового кодексу).

Водночас п. 12 ст. 9 Закону про РРО встановлено, що РРО не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Враховуючи зазначене, РРО можуть не застосовуватися лише при відпуску оптових партій пального, розрахунки за які здійснено шляхом безготівкового переказу коштів з рахунку на рахунок, або шляхом взаємозаліку, або пального, яке знаходиться на відповідальному зберіганні, за умови, коли такий відпуск здійснюється з ємностей, спеціально призначених для зберігання та відпуску оптових партій пального.

Таким чином, при фізичному відпуску пального власнику ПММ (не іншим клієнтам) через власну АЗС для заправки власних (орендованих) автомобілів виникає об’єкт оподаткування акцизним податком з реалізації (відпуску) пального, при якому здійснюється розрахункова операція.

Реєстрація платником акцизного податку

Як підприємству, яке планує реалізовувати пальне, зареєструватися платником акцизного податку та чи передбачено відповідальність за здійснення такої реалізації без реєстрації?


Підпунктом 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу визначено, що платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

Реалізація пального для цілей розділу VI зазначеного Кодексу — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.

Згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального (далі — заява), форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Заява надсилається до контролюючого органу за основним місцем обліку виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Таким чином, підприємство, яке реалізує пальне у розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, підлягає обов’язковій реєстрації як платник акцизного податку.

При цьому відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 зазначеного Кодексу податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку у разі здійснення підприємством операцій з реалізації пального виникатиме лише у разі перевищення обсягу реалізованого над обсягом отриманого пального.

Здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100% вартості реалізованого пального (п. 117.3 ст. 117 Кодексу).

Акцизна накладна

Чи потрібно підприємству, яке здійснює закупівлю пального та використовує його для власних виробничих потреб, зокрема виконання робіт/надання послуг із збирання врожаю, складати акцизну накладну?


Згідно з п. 1 розділу ІІ Закону України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» з 01.03.2016 р. набрав чинності п. 58 розділу І цього Закону щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП) та акцизної накладної — обов’язкового електронного документа, який складається при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Підпунктом 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу встановлено, що об’єктами оподаткування є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які: отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН; ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

Облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

Слід зазначити, що якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсягів отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то у підприємства не виникатиме об’єкта оподаткування згідно з пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу.

Таким чином, підприємство на всі обсяги витраченого (у тому числі реалізованого (переданого підрядникам для виконання робіт/надання послуг із збирання врожаю, використаного для власних виробничих потреб)) пального зобов’язане складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого (витраченого) пального та реєструвати її в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Продаж пального через мережу гіпермаркетів

Підприємство реалізує пальне (антидетонатори). Чи є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів реалізація пального (антидетонаторів) у дрібній розфасовці не через АЗС, а через роздрібну мережу гіпермаркетів?


Пунктом 215.1 ст. 215 Податкового кодексу передбачено, що до підакцизних товарів належить, зокрема, пальне. Відповідно до пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу пальне — це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу.

Платником акцизного податку є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів (пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

Згідно з пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Згідно з п. 2 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1442 (далі — Правила № 1442), роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу АЗС, що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів. Продаж нафтопродуктів (крім бензину, дизельного палива, скрапленого вуглеводневого газу) у дрібній розфасовці здійснюється також через спеціалізовані магазини, що продають товари господарського вжитку.

Отже, у разі реалізації підприємством не через АЗС, а через роздрібну мережу гіпермаркетів пального (антидетонаторів) у дрібній розфасовці така реалізація не підпадає під визначення терміна, наведеного у пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», оскільки не відбувається фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу. Тому вищезазначені операції не є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Обов’язкова реєстрація при здійсненні реалізації пального

Чи потрібно реєструватися у контролюючих органах у разі здійснення реалізації пального?


Підпунктом 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу передбачено, що особа, яка реалізує пальне, є платником акцизного податку.

Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Враховуючи зазначене, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального у розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Отже, платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в СЕАРП мають бути зареєстровані в контролюючих органах не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу.

Продаж талонів (пластикових карток) на пальне

Чи виникає об’єкт оподаткування акцизним податком з реалізації пального при продажу талонів (пластикових карток) на ПММ без фізичного відпуску з АЗС та/або АГЗС пального? Чи потрібно реєструватися платником акцизного податку з реалізації підакцизних товарів і реалізації пального?


Підпунктом 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Згідно з пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу реалізація пального для цілей розділу VI Податкового кодексу — будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на комісійну/довір-чу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника.

Об’єктом оподаткування акцизним податком відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що: отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН; ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

Тобто у разі реалізації пального в обсягах, які не перевищують обсягів їх отримання, об’єкт оподаткування акцизним податком не виникає. В іншому випадку платнику необхідно сплатити акцизний податок на окремий рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального та подати декларацію акцизного податку.

Щодо сплати акцизного податку при роздрібному продажу підакцизних товарів, то платником акцизного податку є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів (пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу).

Об’єктом оподаткування акцизним податком при цьому є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 зазначеного Кодексу).

Згідно з пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором АЗС (самостійно оператором або водієм самостійно під наглядом оператора) через паливо-, масло- та газороздавальні колонки.

Пунктами 34 та 35 Правил № 1442 встановлено, що дозволяється також відпускати нафтопродукти (крім скрапленого вуглеводневого газу) в тару споживача (металеві каністри). Тобто фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС пального — це здійснення заправки автомобілів моторним паливом або зрідженим вуглеводневим газом через паливо-, масло- та газороздавальні колонки.

Таким чином, оскільки не здійснюються операції з фізичного отримання, відпуску та транспортування пального, у платника податку не виникатиме обов’язок реєструватися платником акцизного податку з реалізації підакцизних товарів та реалізації пального, а також обов’язок подання декларації акцизного податку. У разі продажу талонів (пластикових карток) на ПММ без фізичного відпуску з АЗС та/або АГЗС пального об’єкт оподаткування акцизним податком, а саме операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, не виникає.


Підготувала Наталія ДУБЧАК, оглядач «Вісника»,
за сприяння Ірини МЕЛЬНИКначальника відділу методології акцизного податку
Управління вдосконалення непрямого оподаткування
Департаменту методологічної та нормотворчої роботи
Державної фіскальної служби України

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42