Другие налоги

Витрати, понесені в іншому місяці, ніж отримано дохід

Яким чином фізична особа — підприємець заповнює Книгу обліку доходів і витрат, якщо дохід отримано в одному місяці, а витрати, пов’язані з його отриманням, понесені у наступному місяці?


Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать витрати, зазначені в підпунктах 177.4.1 — 177.4.4  п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс).

Фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати (п. 177.10 зазначеної статті).

Порядок ведення Книги вищезазначеними фізичними особами затверджено наказом Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 (далі — Порядок № 481).

Відповідно до п. 5 Порядку № 481 записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Підпунктом 2 п. 6 цього Порядку визначено, що у графі 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності» Книги відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графі 6 «Сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)» Книги відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня (пп. 6 п. 6 Порядку № 481).

Отже, якщо дохід отримано в  одному місяці, а  витрати, пов’язані з  його отриманням, понесені у  наступному, то  фізична особа — підприємець за  підсумком дня за  фактом отримання доходу/понесення витрат (на  підставі первинних документів) відповідно заповнює графи 2 «Сума доходу, отриманого від  здійснення господарської діяльності» та  6 «Сума витрат, пов’язаних з  придбанням товарів (робіт, послуг)» Книги.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42