Налог на прибыль

Облік операцій з надання банківських послуг

Як у податковому обліку банківської установи обліковуються доходи та витрати за договором приєднання клієнта?


Статтею 47 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті.

Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать:

  • залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
  • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
  • розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Нацбанком України. Про укладення агентських договорів банк зобов’язаний повідомити Нацбанк України, який веде реєстр комерційних агентів банків та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Нацбанком України вимогам.

Договором приєднання клієнтів є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору (п. 1 ст. 634 Цивільного кодексу).

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Отже, операції з надання банківських послуг відображаються банківськими установами згідно з правилами бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ.

Таким чином, операції з банківського обслуговування згідно з договором приєднання, укладеним між банком та клієнтом, здійснені в межах ліцензійної діяльності банківської установи, відображаються такою банківською установою згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 41 Закону України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України» встановлення обов’язкових для банківської системи стандартів та правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та МСФЗ, покладено на Національний банк України.