Социальное страхование

Лікарняні та декретні підприємцям та самозайнятим особам у 2016 році

Розглянемо, хто з підприємців та самозайнятих осіб має право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування, який розмір доходу потрібно брати для розрахунку лікарняних та декретних та які документи слід подавати.


З 01.01.2016 р. фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Тобто зазначені платники сплачують єдиний внесок на загальних підставах в розмірі 22% бази нарахування (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Постановою № 85 встановлено пропорції розподілу сплаченого єдиного внеску, із сум якого здійснюються відрахування, зокрема, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Таким чином, фізичні особи — підприємці (незалежно від системи оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду соціального страхування (далі — Фонд) за умови сплати єдиного внеску.

При цьому для таких платників єдиного внеску відповідно до частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ визначено строки сплати єдиного внеску, а саме:

  • фізичні особи — підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року;
  • фізичні особи — підприємці, що застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;
  • особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Звітним періодом для вищезазначених платників єдиного внеску є календарний рік. Тому право на матеріальне забезпечення від Фонду мають платники, які своєчасно сплачують за себе єдиний внесок.

Розрахунок сум лікарняних та декретних

Розрахунок сум страхових виплат підприємці та самозайняті особи зазначають у заяві-розрахунку, форму якої затверджено Порядком № 26.

Сума матеріального забезпечення у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (довідкова інформація — на с. 48 «Вісника»).

Суму страхової виплати розраховуємо за формулою:

Д = ДВ × К,

де Д — сума страхових виплат;

ДВ — денна виплата;

К — кількість календарних днів непрацездатності, які оплачує Фонд.

Денну виплату розраховуємо за формулою:

ДВ = Дсер. × С : 100,

де Дсер. — середньоденний дохід;

C — відсоток оплати залежно від стажу.

Обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат підприємцями та самозайнятими особами здійснюється відповідно до Порядку № 1266.

Середньоденний дохід розраховуємо шляхом ділення, нарахованого за розрахунковий період (12 календарних місяців), доходу, на який нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (провадження підприємницької діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку підприємець або самозайнята особа має страховий стаж менше 6 місяців, середній дохід визначається:

для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — виходячи з розміру доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку;

для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — виходячи з розміру доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку.

Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат здійснюватиметься за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, при цьому отримання даних з цього реєстру до подання підприємцями та самозайнятими особами звітності відповідно до законодавства є неможливим.

Враховуючи викладене, якщо підприємці та самозайняті особи у 2015 р. не були добровільно застрахованими особами у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, то при розрахунку страхових виплат застосовуватиметься вищезазначене обмеження розміру допомоги.

Середній дохід для розрахунку лікарняних та декретних підприємцями та самозайнятими особами обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту за формою № Д5, який формується та подається ними за себе відповідно до норм Порядку № 435.

Отже, розрахунок матеріального забезпечення такими особами до закінчення терміну подання звіту за формою № Д5 необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку.

Після закінчення звітного періоду підприємці та самозайняті особи матимуть право на здійснення перерахунку страхових виплат виходячи із сум доходу та сум нарахованого єдиного внеску, зазначених у звітності, поданій до ДФС.

Документи, що надаються до Фонду

Для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах підприємцю самозайнятій особі необхідно надати до органу Фонду за місцем обліку заяву-розрахунок, оформлену належним чином.

При цьому з метою контролю за використанням коштів Фонду таким особам до заяви-розрахунку необхідно додати такі документи:

  • копія листка непрацездатності;
  • довідка з територіального органу ДФС про сплату єдиного внеску (або копії платіжок, що підтверджують сплату єдиного внеску за розрахунковий період).

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42