Другие налоги
Тема: Прочее

Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

в абзаці першому слово «придбані» замінити словами «прийняті за договором комісії»;

в абзаці другому слова «однорідних вживаних товарів» замінити словами «вживаних товарів», а слова «фізичних осіб» - словом «осіб»;

в абзаці п’ятому слова «для фізичної особи» замінити словами «для осіб, не зареєстрованих як платники податку»;

абзац восьмий після слів «в користуванні не менше року» доповнити словами «та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту»;

абзаци десятий та дванадцятий після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами «не був зареєстрований в інших державах»;

абзац одинадцятий після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами «не було зареєстровано в інших державах»;

абзац тринадцятий виключити.

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України П. ПОРОШЕНКО

 

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42