Оплата труда

Компенсація за невикористану відпустку у разі переведення на інше підприємство

Про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на суми компенсації за невикористані дні щорічної відпустки у разі переведення працівника на інше підприємство, в установу, організацію, читайте в цій статті.


Статтею 32 КЗпП встановлено, що переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію можливе лише за згодою працівника.

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду є підставою для припинення трудового договору (п. 5 ст. 36 КЗпП). Відповідно на новій роботі працівник укладає інший трудовий договір.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Суми грошових компенсацій у разі невикористання, зокрема, щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування єдиного внеску.

Відповідно до абзацу третього ст. 24 Закону про відпустки у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинно бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Статтею 81 КЗпП врегульовано питання права працівників на щорічну відпустку у разі переведення на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше місце роботи. Встановлено, що за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка пов-ної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Отже, працівник при переведенні на роботу на інше підприємство має право на отримання грошової компенсації за не використані ним дні щорічних відпусток або грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням може бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Статтею 116 КЗпП визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Підприємство, що нараховує та перераховує грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку, є страхувальником, який зобов’язаний нарахувати та сплатити єдиний внесок.

Таким чином, для нового роботодавця сума отриманої компенсації за відпустку, не використану працівником на попередньому місці роботи, не є базою нарахування єдиного внеску.

довідково

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42