Социальное страхование

Відображення відпускних у звіті з ЄСВ

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону про ЄСВ, встановлюється у розмірі 22% визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).


Звіт з ЄСВ заповнюється та подається за звітні періоди 2016 р. за діючою формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 435:

 

  • рядки в таблиці 1 Звіту заповнюються у розрізі видів доходу;
  • суми нарахованого єдиного внеску відображаються в рядках таблиці 1 Звіту за видами доходу із розрахунку нової ставки єдиного внеску (в розмірі 22%), крім:
  • підприємств, установ і організацій для працюючих інвалідів — 8,41%;
  • підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС — 5,3%;
  • підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою ст. 8 Закону про ЄСВ) працюючим інвалідам — 5,5%.

 

Оскільки утримання єдиного внеску з нарахованого доходу застрахованих осіб скасовано, то починаючи зі звітного періоду січня 2016 р. у таблиці 1 Звіту не заповнюються рядки 5, 5.1 — 5.6, а також у рядках 4, 4.1 — 4.4 не відображається нарахований дохід, з якого утримується єдиний внесок. Відповідно в таблиці 6 Звіту не заповнюється реквізит: 20. «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)», крім випадків, коли потрібно здійснити донарахування або зняття зайво нарахованих сум єдиного внеску, нарахованих у попередніх звітних періодах, та внесення від’ємних значень з типом нарахування 10 при відображенні перерахунків відпускних, нарахованих у попередніх періодах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно з частиною другою ст. 9 Закону про ЄСВ і пп. 1 п. 3 розділу IV Інструкції № 449 нарахування єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування або які підтверджують нарахування та виплату (доходу), на який нараховується єдиний внесок.

Частиною четвертою ст. 9 Закону про ЄСВ і пп. 4 п. 1 розділу IV Інструкції № 449 визначено, що нарахування єдиного внеску за попередні періоди (крім випадків одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди згідно з угодою про добровільну участь в страхуванні) здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, який діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені такі нарахування (пп. 3 п. 3 р. IV Інструкції №  449).

Отже, з метою правильного визначення бази нарахування єдиного внеску та застосування максимальної величини бази нарахування єдиного внеску для відповідних місяців у випадку нарахування сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки необхідно відносити такі нарахування до бази нарахування єдиного внеску місяців, за які вони нараховані (тобто до місяців, на які доводяться календарні дні оплачуваної відпустки).

Відображення сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки в таблиці 6

Аналогічний принцип застосовується і при відображенні сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки в таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435, яку призначено для формування страхувальником в розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої йому заробітної плати (доходу) в звітному місяці.

Згідно з п. 9 розділу IV Порядку № 435 в таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку суми, нараховані за дні щорічної і додаткової відпустки, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» (реквізит 17) з відображенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на день відпустки цього місяця, з кодом типу нарахування 10. Суми днів відпустки наступних місяців включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

На одну застраховану особу допускається декілька записів в таблиці 6 додатка 4 до Порядку №  435, якщо впродовж одного звітного періоду (місяця) застрахованій особі було здійснено нарахування, в яких відрізняються база нарахування єдиного внеску і розміри ставок єдиного внеску, а також якщо нарахування здійснювалися за поточні і майбутні періоди (суми заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки), за минулі періоди.

Зверніть увагу

Найближчим часом в «Офіційному віснику України» буде опубліковано (за даними його сайту 27.05.2016 р.) наказ Мінфіну України від 11.04.2016 р. № 441, яким вноситимуться зміни до Порядку № 435. Про запровадження нових форматів звіту з ЄСВ платників буде повідомлено додатково.