Рентная плата

Заповнення розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до п. 254.3 ст. 254 Податкового кодексу об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України (далі — рентна плата) є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Згідно з пп. 254.5.3 п. 254.5 зазначеної статті платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії. У разі продовження терміну дії такої ліцензії рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Розглянемо, які особливості заповнення додатка 4 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» до податкової декларації з рентної плати у разі отримання користувачем радіочастотного ресурсу декількох дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (вид радіозв’язку однаковий) в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот, у тому числі якщо впродовж звітного періоду закінчився термін дії дозволу та отримано новий.

Підпунктом 254.5.2 п. 254.5 ст. 254 Податкового кодексу встановлено, що платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот щодо кожного регіону окремо.

Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

Форму податкової декларації з рентної плати (далі — декларація) затверджено наказом № 719, невід’ємною частиною якої є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок із рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі — розрахунок) здійснюється у додатку 4 до декларації.

З 01.01.2016 р. якщо користувач радіочастотного ресурсу України отримав декілька дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі - дозвіл) в одному регіоні, в яких зазначено однакову ширину смуги радіочастот, то у колонках 4.1 — 4.5 розрахунку зазначаються дані щодо кожного з отриманих дозволів: вид документа, номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.), кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді.

Також у розрахунку зазначаються дані щодо кожного дозволу, зокрема:

 

  • у колонці 2 — код виду радіозв’язку відповідно до «Переліку кодів видів радіозв’язку» до декларації;
  • у колонці 3 — цифровий код регіону (2 знаки), в якому використовується радіочастотний ресурс;
  • у колонці 5 — ширина смуги радіочастот, що вказується в МГц на підставі дозволу;
  • у колонці 6 — понижувальний коефіцієнт 0,75, який застосовується для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 × 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, для таких видів радіозв’язку, як:
  • радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів;
  • стільниковий радіозв’язок;
  • радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

 

У колонці 7 «ставка рентної плати» та колонці 8 «податкове зобов’язання» додатка 4 до декларації заповнюється рядок, у якому зазначено дані щодо першого за датою видачі отриманого дозволу. Інші рядки у цих колонках прокреслюються.

При цьому в колонці 7 зазначається ставка рентної плати, передбачена п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу.

У колонці 8 зазначається податкове зобов’язання у гривнях з копійками за звітний період. Нарахована сума рентної плати за звітний період розраховується на підставі даних першого за датою видачі дозволу незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот в одному регіоні.

Якщо протягом звітного періоду закінчився термін дії дозволу та отримано новий, то:

 

  • у колонках 4.1 — 4.4 додатка 4 зазначаються дані щодо кожного отриманого дозволу: вид документа (дозвіл), номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.);
  • у колонці 4.5 «кількість днів дії» — фактична кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді;
  • у колонці 7 «ставка рентної плати» зазначається ставка рентної плати, визначена п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу.

 

Колонка 8 «податкове зобов’язання» перераховується відповідно до фактичної кількості днів дії дозвільного документа у звітному періоді.

Довідково.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою — це документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах (ст. 1 Закону № 1770).

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42