Оплата труда

Додаткова відпустка держслужбовцям: нововведення

У цій статті розглянемо, які зміни відбулися в порядку надання додаткової оплачуваної відпустки держслужбовцям у зв’язку з набранням чинності Законом про держслужбу 01.05.2016 р.

Тривалість відпустки

Відповідно до ст. 58 Закону про держслужбу за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби держслужбовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки (далі - додаткова відпустка), але не більш як 15 календарних днів.

Додаткова відпустка конкретної тривалості надається держслужбовцям після досягнення відповідного стажу державної служби (п. 3 Порядку № 270).

Тобто виникнення у держслужбовців права на додаткову відпустку та її тривалість залежать не від відпрацьованого в році часу, а лише від наявності відповідного стажу державної служби.

Водночас пунктами 8 та 9 розділу ХІ Закону про держслужбу визначено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством. За держслужбовцями, які відповідно до ст. 35 Закону № 3723 набули право на отримання додаткових відпусток більшої тривалості, ніж передбачено ст. 58 Закону про держслужбу, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.

Тому тривалість невикористаної додаткової відпустки за стаж державної служби за минулі роки має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

До 01.05.2016 р.

Після 01.05.2016 р.

 

5 років — 1 день

 

6 років — 2 дні

 

7 років — 3 дні

 

8 років — 4 дні

 

9 років — 5 днів

10 років — 5 днів

10 років — 6 днів

11 років — 7 днів

11 років — 7 днів

12 років — 9 днів

12 років — 8 днів

13 років — 11 днів

13 років — 9 днів

14 років — 13 днів

14 років — 10 днів

15 років — 15 днів

15 років — 11 днів

 

16 років — 12 днів

 

17 років — 13 днів

 

18 років — 14 днів

 

19 років — 15 днів

Отже, як і до 01.05.2016 р., так і після цієї дати максимальна тривалість додатково оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Проте якщо раніше отримати зазначену відпустку максимальної тривалості можна було після 15 років державної служби, то за новим порядком - відпрацювавши 19 років.

Наприклад, держслужбовець, який вже має стаж служби 8 років, починаючи з 01.05.2016 р. матиме право на 4 дні додаткової відпустки.

Згідно з п. 12 Порядку № 270 держслужбовцю, який відповідно до ст. 35 Закону № 3723 за стаж державної служби:

12 років - набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних днів, додатковий день надається після наступних двох років державної служби;

13 років - набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 11 календарних днів, додатковий день надається після наступних трьох років державної служби;

14 років - набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 календарних днів, додатковий день надається після наступних чотирьох років державної служби.

Наприклад, тривалість додаткової відпустки держслужбовця, який на 01.05.2016 р. має стаж служби 12 років, два роки лишатиметься незмінною і становитиме 9 днів, а право на 10 днів такої відпустки виникне після 14 років стажу, на 11 днів - після 15 років стажу тощо.

У разі якщо день набрання чинності Законом про держслужбу (01.05.2016 р.) держслужбовець вже має право на додаткову відпустку тривалістю 11 календарних днів за 13 років стажу державної служби, право на відпустку тривалістю 12 календарних днів він матиме лише через чотири роки, оскільки 12 днів такої відпустки за новим порядком надається за наявності стажу державної служби 16 років.

Умови надання

Пунктом 4 Порядку № 270 визначено, що додаткова відпустка, яка надається держслужбовцям, належить до щорічних відпусток. Отже, на таку відпуску поширюються норми стосовно щорічних відпусток.

У перший рік служби в державному органі держслужбовцю, який має стаж такої служби понад п’ять років, додаткова відпустка надається після закінчення шести місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством.

Така відпустка надається держслужбовцям одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між держслужбовцем і керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого графіка відпусток. За згодою між держслужбовцем і керівником державної служби в державному органі додаткові відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно.

Забороняється ненадання додаткових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

За бажанням держслужбовця у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану додаткову відпустку з подальшим звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Під час звільнення держслужбовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні додаткової відпустки. За його бажанням така відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією (пункти  9 та 10 Порядку № 270).

Перенесення та продовження

Як і щорічна, додаткова відпустка держслужбовця переноситься на інший період або продовжується у разі:

тимчасової непрацездатності держслужбовця, засвідченої в установленому порядку;

виконання держслужбовцем державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством службовець підлягає звільненню на час виконання ним таких обов’язків від основної роботи із збереженням заробітної плати;

настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням,

а також у разі відкликання з додаткової відпустки для виконання невідкладних завдань.

У разі перенесення додаткової відпустки строк її надання погоджується держслужбовцем з його безпосереднім керівником. Якщо причини, що зумовили перенесення додаткової відпустки на інший період, настали під час її використання, невикористана частина додаткової відпустки надається після закінчення дії таких причин або переноситься за згодою між держслужбовцем і його безпосереднім керівником на інший період.

Періоди, за які додаткова відпустка не надається

Відповідно до п. 11 Порядку № 270 додаткова відпустка не надається держслужбовцю за час перебування, а саме:

у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

у відпустках без збереження заробітної плати;

у разі коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку);

у разі коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку;

у разі коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення дитиною 18-річного віку).

Додаткова відпустка не надається держслужбовцю за час навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42