Налог на прибыль
Тема: Бухгалтерский учет, Налог на прибыль

Оподаткування доходів страховика за договорами перестрахування

Страхова компанія перестраховує страхові платежі за договорами перестрахування іншій страховій компанії (перестраховику), з якою укладено договір перестрахування. Як така операція відображається в податковому обліку?


Відповідно до п. 136.2 ст. 136 Податкового кодексу під час провадження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно зі ставкою податку на прибуток, визначеною п. 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:

  • 3% - за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу;
  • 0% - за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначеними підпунктами 14.1.52, 14.1.521 14.1.522 та 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу.

Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які провадять страхову діяльність, визначається в порядку, передбаченому п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу (п. 137.2 ст. 137 Кодексу).

Зокрема, пп. 141.1.1 п. 141.1 ст. 141 цього Кодексу встановлено, що страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до п. 136.1 ст. 136 Кодексу, та податок на дохід - за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 п. 136.2 зазначеної статті.

Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною у пп. 136.2.1 цього пункту, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.

Об’єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, встановлена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 вищезазначеного пункту, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування (пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу).

При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика лише у розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

Страховики, які перестраховують страхові платежі за договорами перестрахування іншій страховій компанії (перестраховику), з якою укладено договір перестрахування, не зменшують об’єкт оподаткування податком на дохід за ставкою 3% на суму таких платежів.

Перестраховики, які отримують страхові платежі за договорами перестрахування, не включають їх до складу об’єкта оподаткування податком на дохід за ставкою 3%.

важливо

Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які провадять страхову діяльність, визначається в порядку, передбаченому п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42