Налог на прибыль
Тема: Налог на прибыль, Финансовая и статистическая отчетность

Коригування фінансового результату

Чи потрібно коригувати фінансовий результат на суму втрат від участі в капіталі, якщо дохід підприємства за 2015 р. становить менше 20 млн.  грн.?


Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу.

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст. 140 Податкового кодексу.

Зокрема, відповідно до пп. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140  Податкового кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Водночас відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу платникам податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн., надано право не коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ цього Кодексу, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Платник податку таким правом може скористатися не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується такий критерій щодо розміру доходу.

Про прийняте рішення платник податку зазначає у декларації з податку на прибуток, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. У подальші роки така сукупність коригування фінансового результату також не застосовується (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Отже, якщо фінансовий результат підприємства за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.  грн., коригування фінансового результату не застосовується (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

довідково

Якщо річний дохід за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн.,   фінансовий результат не коригується.